I erhvervspraktik på DIKU – Københavns Universitet

I erhvervspraktik på DIKU

1. februar 2011 åbner DIKU (Datalogisk Institut, Københavns Universitet) dørene for 33 elever fra folkeskolens afgangsklasser, der har søgt om at komme i erhvervspraktik.


Fra tidligere praktikbesøg, hvor eleverne selv indgik i en algoritme

Program:

 9.00 -  9.15 Velkomst og intro til DIKU ved Viceinstitutleder Kim Steenstrup Pedersen

 9.20 - 10.00 Introduktion til programmering og Scratch ved lektor Ken Friis Larsen

10.00 - 10.15 Pause og forfriskning

10.15 - 12.00 Praktiske øvelser i Scratch-programmering

12.00 - 13.00 Frokost - vi går i August Kroghs kantine

13.00 - 14.00 Intro til algoritmer og fortsættelse af praktiske øvelser

14.00 - 14.30 Opsamling og afrunding