Implementation of eXtensible Transformation Language (XTL) – Københavns Universitet

Implementation of eXtensible Transformation Language (XTL)

Specialeforsvar ved Tom Madsen

Abstract:

Domain-specific languages (DSL) er sprog designet til bestemte opgaver, de har ofte en begrænset udtrykskraft i forhold til et general-purpose language(GPL).  XTL er et framework designet til tekst genkendelse som forsøger at ændre denne begrænsede udtrykskraft for DSL. XTL er et program, som stiller en GPL parser til rådighed for udvidelser, der i sig selv kun implementerer et begrænset DSL.

XTL er udviklet til .Net platformen - og giver derved mulighed for at udvidelserne kan trække på den eksisterende kodebase og den GPL parser som findes i XTL taget sit udgangspunkt i C#. Dog med udvidelser indenfor immutable data structures og type inferens.

TSC er en udvidelse til XTL, som genkender regulære udtryk, inklusiv genkendelse af deludtryk. Denne udvidelse gør brug det GPL som XTL stiller til rådighed.

Censor: Peter Sestoft, ITU

Supervisor: Torben Mogensen, DIKU