Dikutals Generalforsamling – Københavns Universitet

Dikutals Generalforsamling

Det er blevet tid til den årlige (forsinkede) generalforsamling i foreningen bag Dikutal. I Dikutal er alle studerende med tilknytning til DIKU stemmeberettigede.

Det foregår fredag d. 29. august kl. 13:00 i Kantinens hyggehjørne. Der vil være KAGE.

Hvis der er yderligere punkter der ønskes på dagsordenen bedes disse sendes til dikutal@dikutal.dk senest d. 8. august (tre uger før generalforsamlingen).

Vores vedtægter findes på http://dikutal.dk/wiki/vedtægter.

Dagsorden

 1. Formalia
  • Valg af dirigent
  • Valg af stemmetællere
  • Valg af referent
  • Godkendelse af dagsorden
 2. Indkomne forslag
 3. Opløsning af Dikutal [1]
  • Opløsning
  • Ekstraordinær generalforsamling
 4. Valg til bestyrelsen (ikke relevant med opløsning)
 5. Valg af revisor (ikke relevant med opløsning)
 6. Godkendelse af regnskab
 7. Evt.


[1] Opløsning af Dikutal:
Niels G. W. Serup og Martin Dybdal har foreslået at opløse Dikutal, jvf. §14 af Dikutals vedtægter. Dette er fordi Dikutal har været dødt i lang tid. Opløsningen kræver at:
 1. 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for ved generalforsamlingen.
 2. 2/3 af bestyrelsen eller 10 stemmeberettigede stemmer for at holde en ekstraordinær generalforsamling tidligst 1 måned senere.
 3. Der bliver indkaldt til ekstraordinær generalforsamling.
 4. 2/3 af de stemmeberettigede på den ekstraordinære generalforsamling stemmer for opløsningen.