Evalueringsmøde for bacheloruddannelsen i datalogi – Københavns Universitet

Evalueringsmøde for bacheloruddannelsen i datalogi

Som supplement til de individuelle kursusevalueringer, har vi (som et eksperiment) indført et årlig evalueringsmøde for bacheloruddannelsen som helhed. Her kan I som studerende give jeres input til alle aspekter af uddannelsens nuværende form og forslag til fremtiden. Mødet vil starte med en kort introduktion fra studielederen om arbejdet med at revidere bacheloruddannelsen med virkning fra studieåret 2015-16, men diskussionen er åben for alle forhold vedrørende uddannelsen.

Mødet afholdes onsdag d. 29. januar kl. 14:00 - 15:00 i Lille UP1 (04-1-22), Universitetsparken 1. Alle er velkomne og tilmelding er ikke nødvendig.

Hvis du er forhindret i at komme, men har kommentarer eller forslag til bacheloruddannelsen eller studiemiljøet, kan du skrive direkte til studielederen (Torben Mogensen, torbenm@diku.dk) inden mødet.