Workshop i fremtidens undervisningsmetoder – Københavns Universitet

Workshop i fremtidens undervisningsmetoder

Workshop ved Gymnasielærerdagen 2014

Hvordan bliver din undervisning påvirket af de mange nye digitale muligheder, og hvordan kan du få glæde af de mange nye alternativer til den traditionelle klasserums-undervisning?

På workshoppen vil forskere og undervisere fra Datalogisk Institut og Institut for Naturfagenes Didaktik samt virksomheden MaCom, der står bag Lectio-platformen præsentere oplæg om nogle af de mange spændende nye undervisningsformer og komme ind på nogle af de problemstillinger, som digitaliseringen også frembyder.

Del 1: Brug af apps i naturfagsundervisningen – et oplæg ved lektor Robert Evans fra Naturfagenes Didaktik. Der vil blive gennemført nogle øvelser. Medbring din smartphone eller tablet, så får du lejlighed til at prøve selv.
Del 2: oplæg ved lektorer ved Datalogisk Institut om nye trends i undervisningen og kort diskussion af gymnasielæreres behov for efteruddannelse på it-området
Del 3: Hvad bringer fremtiden? Oplæg om nye muligheder baseret på big data-teknologien i Lectio-platformen ved Martin Holbøll, CEO i firmaet MaCom, der står bag Lectio-platformen.

Deltagerne vil få mulighed for at bidrage med egne erfaringer og diskutere emnerne i relation til egen undervisning.

Workshopansvarlig: Inge Hviid Jensen, kommunikationsmedarbejder
Øvrige medvirkende: Robert Evans, Institut for Naturfagenes Didaktik, Stephen Alstrup, Datalogisk Institut, Martin Holbøll, virksomheden MaCom/Lectio
Max antal deltagere: 30
Målgruppe: Alle (der kræves ingen særlige forudsætninger)

Har du ikke fået tilmeldt dig, men vil gerne med, så gå til eftertilmeldingssiden.