IT der VIRKER – Københavns Universitet

IT der VIRKER

En seminar-række i regi af ”Projektkursus Systemudvikling”
- åben for alle interesserede på DIKU

Torsdag den 8. maj 2014 kl 10.15-12.00 i Auditorium 3, HCØ:

Erfaringer med udvikling og markedsføring af apps

Peter Strand, bachelor i datalogi fra DIKU, er senior engineer i firmaet Soonr (www.soonr.com), en dansk-amerikansk "startup". Ved "Mobile World Congress" i Barcelona februar 2014 blev Peter Strand tildelt en international pris på 100.000$, doneret af Samsung, for kreativ udvikling af en app. Drevet af faglig nysgerrighed og lyst til at lære nyt har Peter Strand, om aftenen og når det ellers passer ind, i sin app-forretning (Spritefish) udviklet flere kreative apps. Peter Strand vil fortælle om sine erfaringer med udvikling og markedsføring af apps.

Adgangs- og sikkerhedssystem til Københavns Lufthavne

Claus M. Andersen, selvstændig direktør, systemudvikler og IT-konsulent, vil fortælle om sine erfaringer med udvikling og realisering af et ”Adgangs- og Sikkerhedssystem til Københavns Lufthavne”. Claus M. Andersen vil beskrive hele udviklingsprocessen fra udarbejdelse af use cases, business case og kravspecifikation, over udbudsforretning og videre til konstruktion og indførelse.

Torsdag den 15. maj 2014 kl 10.15-12.00 i Auditorium 3, HCØ:

DevOps: en softwareudviklingsmetode til hurtig udvikling af nyttig software

Niels C. Jacobsen, IBM Rational Territory Brand Architect og cand.merc. fra CBS, vil fortælle om sine erfaringer med ”DevOps”, en software udviklingsmetode som fremhæver vigtigheden af tættere kommunikation og øget samarbejde mellem softwareudviklere og andre involveret i indførelse og brug af IT. Dette pres i virksomhederne accentueres af markedskræfterne bag mobile- og cloud-baserede IT-anvendelser. DevOps har som sigte at støtte virksomhederne i hurtigt at producere værdifulde softwareprodukter og services.

”Continous Delivery - Lad koden flyde...”

Morten Ulrik Sørensen, partner i BestBrains A/S og civilingeniør, ph.d. fra DTU, vil fortælle om ”Continous Delivery - Lad koden flyde…”. Hvordan sætter man den nødvendige infrastruktur og automatik op, så de gode tilføjelser og rettelser til koden hurtigt og automatisk flyder ud til slutbrugerne - og de knap så gode bliver stoppet undervejs. Under foredraget vises kørende eksempler på hvordan versionsstyring, automatiske test på forskellige niveauer, byggeservere og sund fornuft kan strikkes sammen til en "continous delivery pipeline". Vi kommer også ind på begrænsningerne: er der noget, der ikke kan (eller bør) være fuldautomatisk?

Torsdag den 22. maj 2014 kl 10.15-12.00 i Auditorium 3, HCØ:

“Patient empowerment” – Sådan hjælper Steno Diabetes Center sine patienter med at sætte sig i førersædet for egen behandling

Peter Friis, Managing Architect i Netcompany og Ph.D fra University of Toronto, vil fortælle om ”Patient empowerment” gennem IT hos Steno Diabetes Center. Steno er en af verdens førende institutioner indenfor behandling og forebyggelse af diabetes, og har sammen med Netcompany lanceret en webløsning, der gør det muligt for patienter at følge med i egne helbredstal, sætte- og følge op på personlige helbredsmål, forny recepter og interagere med behandlerne online. Vi ser på hvordan løsningen er blevet til, fra de første spæde ideer til den tekniske implementering.

“Daybuilder”, et IT-værktøj til selvmonitorering og behandler-feedback for depressionsramte

Lasse Nørregaard og Philip Løventoft, nyuddannede dataloger fra DIKU og ejere af firmaet Daybuilder Solutions, vil fortælle om udviklingen af “Daybuilder”, et IT-værktøj til selvmonitorering og behandler-feedback for depressionsramte. Udviklingen er sket i tæt samarbejde først med depressionsramte og siden med psykiatere. Under ledelse af overlæge Klaus Martiny, Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet” foregår der i øjeblikket en klinisk evaluering af Daybuilder. Arrangører: Ole Monrad og Erik Frøkjær