UNF-foredrag: Algoritmik som basis for optimering – Københavns Universitet

UNF-foredrag: Algoritmik som basis for optimering

Dette arrangement retter sig mest mod gymnasieelever og studerende - men du er altid velkommen!

Introduktion til løsning af praktiske optimerings- og planlægningsproblemer ved anvendelse af matematiske modeller og effektive algoritmer. Hør foredraget med professor og institutleder Martin Zachariasen, Christian Wulff-Nilsen, Pawel Winter og ph.d.-studerende Mathias Bæk Tejs Knudsen, DIKU, som talere.

Der gives en række praktiske eksempler på optimeringsproblemer, der kan løses ved hjælpe af algoritmik og shortest-path-modeller.

Herefter gennemføres en matematisk/datalogisk problemløsningsopgave, hvor publikum inddrages:

"En mand ejer 25 heste og en væddeløbsbane. Ingen af hans heste er lige hurtige og han vil finde ud af, hvilken der er hurtigst. På hans væddeløbsbane kan der løbe 5 heste ad gangen, og han vil finde ud af hvilken hest, der er hurtigst.
Det er ikke muligt at tage tid på hestene, og hestene vil altid opnå den samme indbyrdes placering i et løb.
Hvor mange løb skal manden afholde for at finde den hurtigste hest? Hvor mange for at finde top 5 blandt hestene?"

19.00-19.30: Introduktion til afgørlighedsproblemer og optimeringsproblemer v/Martin Zachariasen

19.30-20.00: Korteste veje algoritmer v/Christian Wulff-Nilsen

20.00-20.30: Branch-and-bound algoritmer v/Pawel Winter

20.30-21.00: Problemløsningsopgave v/Mathias Bæk Knudsen

Læs mere og reserver pladser her.