UNF-foredrag: Big data – hvor er vi på vej hen?

Dette arrangement retter sig mest mod gymnasieelever og studerende - men du er altid velkommen!

90% af al tilgængelig information er blevet genereret inden for de seneste få år. Intet tyder på, at fremtiden vil bringe færre data til veje. Nye maskiner og udstyr har dataopsamling der konstant kan generere information.

Disse data kan bruges konstruktivt, f.eks. til nye varslingssystemer for epidemier og naturkatastrofer. De kan uddybe vores viden om hvad grupper af mennesker foretrækker, og hvordan de opfører sig. Den der behersker store datamængder, er ligeledes den der skaber morgendagens teknologier. Hvad stiller vi op med disse enorme mængder af data?

Til foredraget vil vi bl.a. komme ind på følgende:

  • Opbevaring af data og tilgængelighed
  • Sprog der abstraherer data
  • Analysemetoder, optimering
  • Hvilke forsknings- og industrigrene der arbejder med massive data mængder
  • Hvordan navigerer og interagerer man med store mængder af data?

Ingemar CoxNB! Ny foredragsholder: Professor Ingemar Cox, som er en af Europas førende forskere i Big Data og informationssøgning holder dette foredrag. Foredraget holdes på engelsk.

KU logo UNF logo