Risici og trusler i cyberspace - en udfordring for os alle

Atlantsammenslutningen

Atlantsammenslutningen afholder onsdag den 18. februar 2015 en konf erence, hvor der sættes fokus på it - og cybersikkerheden både nationalt og internationalt.

Regeringen præsenterede i december 2014 sin nationale cyberstrategi under overskriften 'National strategi for cyber- og informationssikkerhed'. Formålet med strategien er at styrke cyber - og information ssikkerheden i Danmark på seks forskellige områder, der alle er berørte af den øgede cybertrussel mod Danmarks infrastruktur og digitale systemer.

Strategien er dog allerede blevet mødt af kritik fra flere sider og det er konferencens formål, at rette fokus på rapportens indhold, men samtidig også inddrage synspunkter fra andre aktører såvel statslige som private.

Atlantsammenslutningen har derfor sammensat et program som bl.a. inkluderer forsvarsminister Nicolai Wammen, hvis ministerium har været ressortansvarlig for den tværministerielle arbejdsgruppe, der har udformet Danmarks nye it - og cyberstrategi.

Programmet dækker de tekniske, sikkerhedspolitiske og akademiske udfordringer forbundet med udformningen af en cyberstrategi, ligesom vi vil fokusere på værktøjerne for at forhindre cybertrusler. Se programmet her (PDF).

Hvor: Ingeniørforeningen Hus (IDA), Kalvebod Brygge 31 - 33 .
Pris: 1000 kr. for deltagelse. Betaling sker enten ved fakturering eller almindelig kontooverførsel.
For mere information og tilmelding: Kontakt projektkoordinator Jeppe Mariegaard Reng på jeppe@atlant.dk eller tlf. + 4522667381 for detaljer i forbindelse hermed.