IT der VIRKER

En seminar-række i regi af ”Projektkursus Systemudvikling”
- åben for alle interesserede på DIKU

Foreløbigt program


Tirsdag den 5. maj 2015 10.15-12.00 i Auditorium 2, HCØ

Analysis and design of software ecosystem architectures – Towards the 4S telemedicine ecosystem

Klaus Marius Hansen, professor ved Datalogisk Institut, KU.

The demographics of the western world is changing: people are getting older and as a partial consequence get an increasing number of chronic diseases such as diabetes, chronic obstructive pulmonary disease (COPD), and coronary disease. At the same time, healthcare systems are stressed for resources, health centers are getting larger and more distributed, and the number of healthcare professionals does not follow the trend in chronic diseases. All of this leads to a need for telemedical and mobile health applications.

In a Danish context, these applications are often developed through local (innovative) initiatives with little regards for national and global (standardization) initiatives. A reason for this discrepancy is that the software architecture for national (and global) systems and standards are hard to understand, hard to develop systems based on, and hard to deploy. To counter this, we propose a software ecosystem approach for telemedicine applications, providing a framework, Net4Care, and an organization, 4S, encapsulating national/global design decisions with respect to standardization while allowing for local innovation.

To frame the discussion of software ecosystems (in telemedicine), we introduce the concept of "software ecosystem architecture" as the structure(s) of a software ecosystem comprising elements, relations among them, and properties of both. Software ecosystem architecture in this way captures organization, business, and software aspects of software ecosystems and allows for analysis and design of software ecosystems.

Bliv færdig til tiden - og vejen til det

Christen Lorensen, bachelor i Medialogi fra AAU, er team lead i firmaet MovieStarPlanet, et firma der laver sociale medier/spil til millioner af ”tweenagers” over hele verdenen.

Agile skal hjælpe dig til at nå dine/firmaets mål - og give dig et godt overblik over vejen der hen. Jeg viser, hvorfor Agile er et godt værktøj til effektivt at komme frem til resultater, og fortælle hvordan vi bruger det i praksis. Jeg vil også vise, hvordan vi bruger det i en produktion i forhold til et live produkt, hvor flere teams er involveret, mens millioner af brugere på flere platforme er online.


Tirsdag den 12. maj 2015 kl 10.15-12.00 i Auditorium 2, HCØ

Mængde-baseret behandling af database informationer – en teknik til effektiv behandling af meget store datamængder

Martin Jensen, cand. scient. i datalogi fra DIKU, er Subject Mater Expert i Oracle hos Nordea, og har arbejdet med databaser i mere end 30 år.

Normalt vil man sige at traditionelle kunder ikke bør blande sig meget i om den interne behandling af informationer sker række for række eller i større klumper, da dette aspekt normalt ikke fremgår af nogen kravspecifikation. Men når det viser sig at kritiske batch jobs måske kan afvikles 100 (eller flere) gange hurtigere, kan det hurtigt blive interessant i sammenhænge med stigende datamængder og en fast periode at afvikle programmerne i.  Det er i grunden en ældre diskussion, men den er bragt på banen igen efter introduktion af mere specielle computere og ikke mindst database relaterede io-drivere. Vi vil diskutere nogle praktiske eksempler.

OpenTissue - historien om udviklingen af et software bibliotek til fysisk baseret animation

Kenny Erleben,  lektor ved Datalogisk Institut, KU.

I 2001 blev OpenTissue startet op som et undervisningsværktøj på Datalogisk Institut. Det har siden vokset sig til et større Open Source projekt drevet af studerende ved Datalogisk Institut - og har været starten for flere PhD-studerende.

OpenTissue har dannet grundlag for bogen “Physics-based Animation” (2005) af Erleben et al. Heri beskriver vi teorien og metoderne i OpenTissue.


Tirsdag den 19. maj 2015 kl 10.15-12.00 i Auditorium 2, HCØ

Vigtige teknikker til sikkerhed i IT-systemer (Foreløbig titel)

Christian Damsgaard Jensen, lektor ved DTU Compute.

I løbet af de sidste 25 år er samfundet i stigende grad blevet afhængig af IT. Grænsefladen mellem borgere, virksomheder og myndigheder udgøres i dag primært af IT-­‐systemer, men IT får også en voksende betydning i kontrollen af kritisk infrastruktur, såsom fly-­‐ og landtransport, telekommunikation samt el-­‐, gas-­‐ og vandforsyning. Der har indtil for nyligt været forbløffende lille efterspørgsel efter sikre IT-­‐systemer, så leverandørerne har fokuseret på udvikling af ny spændende funktionalitet og uddannelsessektoren har søgt at dække behovet for medarbejdere med sådanne færdigheder. IT-­‐sikkerhed har været set som en forskningsniche for nogle få paranoide og sikkerhed har ikke været prioriteret særligt højt når pensum for uddannelserne skulle planlægges, hvorfor der heller ikke har været et særligt stort behov for forskere til at levere forskningsbaseret undervisning indenfor IT-­‐sikkerhed. Vi står i dag i en situation der passende beskrives med en lettere omskrivning af Weinbergs 2. lov: "Hvis vi byggede huse som vi bygger IT-­‐sikkerhed, ville den første spætte der kom forbi udslette civilisationen".

Hvis vi som samfund skal kunne møde de udfordringer det digitaliserede Danmark står overfor i fremtiden, er det kritisk at uddanne programmører der forstår udfordringerne og har både tilstrækkelig viden og færdigheder til at løse dem. Dette betyder at vi ikke alene har behov for specialister i IT sikkerhed, hvilket i høj grad er tilfældet, men at alle software udviklere opnår grundlæggende viden og færdigheder inden for IT sikkerhed. Dette foredrag vil identificere IT-­‐sikkerhedsudfordringer i forbindelse med udvikling og drift af IT-­‐systemer og se på hvordan vi som dataloger kan hjælpe med at skabe en sikrere hverdag for alle. Vi vil se på de forskellige faser i softwareudviklingsprocessen og identificere (nogle af) de vigtige spørgsmål vedrørende sikkerhed man skal stille i hvert enkelt led.

Trackman – simuleringssoftware som træningstøttet for golfspillere. Hvordan udvikles kommercielt software til et specialiseret marked (Foreløbing titel)

Fredrik Tuxen, udviklingschef i firmaet Trackman

TrackMan has developed a Doppler radar based measurement device, which delivers the worlds most accurate ball flight data in addition to measuring the exact details on how the golf club is delivered to the ball. This provides invaluable data on the cause-­‐and-­‐effect for a golf shot which is essential information for golf equipment researchers, golf instructors but also for the golfer him/herself.

While researches to a high degree prefer raw data in a spreadsheet so they can run analysis on the data, this is not the case for instructors or players.

A golf instructor typically has 20-­‐25min with each client. Within this time the instructor has to perform a swing analysis of the client and given instruction for how to improve it. Technology like TrackMan is ideal to assist in this process, but it is essential that minimum time is spend on operating the equipment and interpreting the results – ‘Face Time’ with the client is essential.

After a lesson the client will benefit hugely from a report and/or video clip created by the instructor to maintain the message from the lesson. A video like this will be watched again and again by the client.

To close the loop for both the golf instructor and the golfer using TrackMan a number of different IT solutions are needed, from the capturing device, the operator interface to the sharing and online functionalities.