Smart City Hackathon 2015

Erhvervsstyrelsen inviterer med Alexandra Instituttet og en række partnere til Smart City Hackathon 2015 i København. Det bliver din mulighed for at netværke på tværs af virksomheder, studieretninger, kompetencer og interesser!

En smart by understøtter relationer mellem myndigheder, virksomheder, organisationer og borgere. Ved at udnytte data og information i disse relationer bliver der skabt nye løsninger og services på tværs af byens sektorer.

Erhvervsstyrelsen ønsker derfor sammen med hovedsageligt erhvervspartnere at lave et Smart City Hackathon. Smart City Hackathon 2015 er det første store skridt for at sætte gang i udviklingen af nye løsninger og forretningsmodeller inden for Smart City området i erhvervslivet.

Datadreven vækst

Smart City Hackathon 2015 sætter it-folk, forretningsudviklere, forskere, studerende, virksomheder, iværksættere og domæneeksperter stævne omkring udviklingen af prototyper og koncepter, som kan danne grundlag for datadreven vækst i erhvervslivet.

Erhvervsstyrelsen er hovedsponsor under dette hackathon, hvor fokus er på smart citites, open & big data.
Formålet er at arbejde med og omkring spørgsmål som:
• Hvad er en smart city?
• Hvad er open og big data?
• Hvordan laver man penge på disse?
• Hvilke udfordringer og muligheder er der inden for disse områder?

Netværk med frontrunnere!

Derudover vil du få mulighed for at netværke og møde de førende organisationer i Danmark, der forholder sig til smart cities og big & open data.

Pitch din case!

Der vil være foruddefinerede cases leveret af partnerne, som vi pitcher indledningsvist under selve hackathonet. Derudover vil det også være muligt for, at du selv kan stille digop og pitche dineideer, som andre kan koble sig på.

Vind præmien!

Som afslutning på hackathonet vil vi afholde en pitching session, hvor alle aktive deltagere får mulighed for at vise, hvad de har arbejdet med, og vores jury får mulighed for at få et indblik i de projekter, den skal vurdere.

Tilmelding

Tilmeld dig Smart City Hackathon 2015 - Det er gratis at deltage, men tilmelding er  nødvendig.

Partnere: