Dansk Selskab for Datalogi holder generalforsamling og fejrer 50 års jubilæum

Dansk Selskab for Datalogi fejrer sit 50 års jubilæum. I år (2016) er det 50 år siden, at professor og grundlægger af Datalogisk Institut på KU Peter Naur første gang introducerede begrebet datalogi - læren om data - i de radio-transmitterede Rosenkjærforelæsninger fra 1966 og 1967 - i 1967 udgivet under titlen Datamaskinerne og samfundet på forlaget Munksgård, København 1967. 

Desværre døde Peter Naur tidligere på året og kunne således ikke selv være til stede ifm. markeringen af dette særlige jubilæum, han selv er ophavsmand til. Til gengæld holder lektor Erik Frøkjær fra DIKU, der stod Peter Naur nær, et  jubilæumsforedrag om Peter Naurs banebrydende perspektiver på faget datalogi.

Program

Kl. 16:00: Generalforsamling - for medlemmer af DSfD

Se indkaldelse og dagsorden i medlemsbladet for maj 2016 (PDF)

Kl. 16:30 - 17.30: Foredrag - åbent for alle
v/ Lektor Erik Frøkjær, DIKU:
Peter Naurs forståelse af datalogi som menneskelig aktivitet

I faget datalogi beskæftiger vi os med data og dataprocesser, sådan som Peter Naur beskrev faget tilbage i 1966. Gennem alle årene var det samlende perspektiv for Peter Naur hans bestræbelser på at forstå fagets aspekter som menneskelig aktivitet.

Med det som afsæt lykkedes det gang på gang for Peter Naur at udpege problem- stillinger og angrebsvinkler, som på vældig mange områder var banebrydende - eller forud for sin tid.

Ca. 17:30: Specialeprisoverrækkelsen

For bedste datalogiske speciale 2015. Der er i år nomineret tre specialer i konkurrencen om specialeprisen. Anbefalingerne fra specialevejlederne kan læses i medlemsbladet.

Ca. 18:00 – 19:00: Reception

Ca. 19:00 – 22:00: Jubilæumsmiddag for tilmeldte medlemmer af DSfD

I bladet findes endvidere oversigt over afholdte arrangementer i efteråret 2015.

På bestyrelsens vegne

Torben Mogensen, redaktør

Oplysninger om Dansk Selskab for Datalogi (afholdte medlemsmøde, adresser, m.v.) kan findes på selskabets hjemmeside http://www.datalogi.dk. Forespørgsler bedes sendt til datalogi@datalogi.dk.