Jakob Grue Simonsen holder professortiltrædelsesforelæsning

Jakob Grue Simonsen blev 1. december 2015 udnævnt som professor i datalogi på Københavns Universitet. Det markeres med en tiltrædelsesforelæsning torsdag den 16. juni 2016 kl. 15.30 og efterfølgende reception i Lundbeckfond-auditoriet: 

Theory of Computation - Now and Forever

Theory of computation concerns the mathematics governing computing in this universe, and in other universes you may dream of.

The lecture will cover why this is sometimes relevant to the audience, why it is often irrelevant, and why the latter is a good thing.

The final part of the lecture will concern the particular professorship inaugurated, and how I intend to use it, for the greater good.

Om Jakob Grue Simonsen

Jakob Grue Simonsen har siden 2002 være tilknyttet DIKU som forsker inden for et bredt felt af datalogiens hovedområder.

Af akademiske titler kan fremhæves en ph.d. fra 2005, en MBA fra 2008 og titlen som Dr. scient, som han opnåede i 2012 i forbindelse med forsvaret af sin datalogiske disputats 'Rewriting the Finite and the Infinite'.

Derudover har Jakob været viceinstitutleder for forskning på DIKU fra juni 2012 - 2015.

Med det nye professorat inden for 'Theory of Computation' vil Jakob fokusere på de matematiske aspekter af datalogien, dvs. problemer der kan - eller ikke kan - løses gennem computeriserede enheder - menneskeskabte eller naturlige - og hvor effektivt de kan løses.

Ud over dette felt er Jakob bredt involveret i datalogisk forskning, herunder informationssøgning (information retrieval) samt menneske-maskine interaktion. Han er tilknyttet DIKUs sektion for Human Centred Computing, hvor han bl.a. forsker i:

  • Rewriting and Lambda Calculus
  • Computability Theory and Complexity Theory
  • Information Retrieval
  • Human-computer Interaction