DIKU Karrieredag 2017 - for virksomheder

Så er alle standpladser til dette års karrieredag reserveret, og vi har lukket for tilmeldingen.

Til DIKU Karrieredag får din virksomhed en mulighed for at møde bachelor- og kandidatstuderende fra Datalogi samt andre IT-relaterede uddannelser på Københavns Universitet og få en snak om jobmuligheder, praktikophold og projekter. Det er en unik chance for at møde de studerende på deres hjemmebane og skabe kontakt til potentielle medarbejdere.

I år afholdes DIKU Karrieredag som noget nyt i Vandrehallen på HC Ørsteds Instituttet for at skabe endnu bedre plads.

Program

Der er endnu ikke lagt et fast program for dagen, men følgende aktiviteter vil indgå: 

 • 1 Minute of Madness: Dagens kick-off session, hvor en repræsentant fra hver virksomhed giver en lynintroduktion af virksomheden på 1 minut – og med ét slide. Det er intens og sjovt og var en stor succes i 2016.
 • Company Dating: Alle virksomheder får mulighed for at deltage i Company Dating, hvor I kan møde en række studerende én til én og tale om samarbejdsmuligheder i en mere dæmpet atmosfære.
 • Fællesspisning: I løbet af eftermiddagen vil der være kaffe, te og kage og sidst på dagen vil der være snacks og stående buffet for alle. Der vil være mulighed for at medsponsorere drikkevarer og buffet og få jeres navn på.

Pris og tilmelding

 • Virksomheder med et DIKU Business Club Premium medlemskab får en gratis stand og har fortrinsret.
 • For alle andre virksomheder (herunder Basic og Virtuelle medlemmer) koster en stand 10.000 kr. ekskl. moms.

Tilmeldingen er lukket, alle standpladser er reserveret.

Praktiske oplysninger

 • Da Karrieredagen afholdes et nyt sted i år, kan vi endnu ikke sige, hvordan fordelingen af standpladser vil blive, men vi vil uddele efter først-til-mølle princippet, således at de virksomheder, der tilmelder sig først, vil få de pladser, vi vurderer som de bedste.
 • Standpladserne vil være ca. 4-6 m2 – og vi kan tilbyde hver virksomhed op til 2 høje barborde. Derudover er I velkommen til at medbringe alt det materiale og udstyr til standen, I ønsker. Vi skal dog informeres, hvis det fylder udover de beregnede kvadratmeter.
 • Vi regner med, at opstilling af stande kan ske fra kl. 13.00.
 • Der vil være trådløst netværk og flere kontaktpunkter til el-tilslutning af teknisk udstyr.
 • Der vil være tavler til at hænge medbragte jobopslag op på.

Vi sender yderligere praktiske oplysninger, når Karrieredagen nærmer sig.

Promovering af virksomhederne

Der vil snarest blive lagt et arrangement på DIKUs hjemmeside med information til de studerende, samt oprettet et Facebook event på de studerendes Facebook side. Derudover vil vi reklamere for Karrieredagen via plakater, handouts, infoskærme mv.

Op til Karrieredagen vil der være følgende muligheder for at promovere jeres virksomhed:

 • Profilhistorier: Vi tilbyder jer, at skrive små profilhistorier om en udvalgt medarbejder hos jer. Disse lægges på diku.dk og deles på Facebook. I får mere info herom i bekræftelsesmailen ved tilmelding.
 • Facebook eventen: På Facebook eventen har I mulighed for selv at lave opslag, fx videoer, konkurrencer, historier eller infografikker. Vi sender et link til alle tilmeldte virksomheder, når det er oprettet.
 • Annonceringsmateriale: I det endelige annonceringsmateriale til de studerende vil logoer for alle deltagende virksomheder fremgå.

Vi ser fren til endnu engang at samle virksomheder og studerende til en god og udbytterig eftermiddag for alle parter.

Hvis du har spørgsmål vedr. DIKU Karrieredag, er du velkommen til at skrive til club@di.ku.dk.