Friday Lecture: Hvorfor mislykkes store it-projekter ofte?

Oplægsholder: Jørgen Bansler, professor og sektionsleder for HCC sektionen

Store it-projekter fejler meget oftere end andre store projekter – og det gælder både i det offentlige og det private. Tidsplaner og budgetter overskrides, gevinsterne udebliver eller viser sig at være meget mindre end forventet, og nogle gange må projekterne helt opgives. Med udgangspunkt i en aktuel case – Region Hovedstadens nye Sundhedsplatform – diskuteres årsagerne til at det ofte går galt.

Oplægget holdes på dansk

New lecture series at DIKU

In this new lecture series you can get a closer look at the research conducted at DIKU, be motivated you to follow your interest in computer science and be inspired when choosing a subject for your bachelors project. The lectures are addressed to DIKU bachelor students - however, everyone is welcome.