– Københavns Universitet

Til konferencen Gode offentlige IT-projekter den 24. august 2017 vil Lars Ole Dybdal dele centrale læringspunkter fra udviklingen af ANPG (Automatisk Nummerpladegenkendelse) samt projektets gevinster.

Om ANPG (Automatisk Nummerpladegenkendelse)

ANPG står for automatisk nummerpladegenkendelse. ANPG løsningen benyttes til at identificere køretøjer af politimæssig interesse, efterforske strafbare forhold og indsamle data til analyse, efterforskning og forebyggelse. Teknologien bag automatisk nummerpladegenkendelse (ANPG) gør det muligt automatisk at kontrollere, om biler er opført i politiets registre. Det sker ved hjælp af særlige kameraer, der enten monteres på en patruljebil eller opstilles i vejkanten. Løsningen giver et kvalitativt løft til opgaveløsningen indenfor politiets højt prioriterede indsatsområder fx bekæmpelsen af organiseret kriminalitet samt øget trafiksikkerhed.

Lars Ole Dybdal vil i præsentationen komme ind på centrale læringspunkter samt projektets gevinster.

Bio

Lars Ole Dybdal er Koncern IT-direktør i Rigspolitiet. Han har i de seneste 20 år arbejdet inden for IT og ledelse – på det offentlige såvel som det private område. Forud for ansættelsen i Rigspolitiet i marts 2016 var han IT-direktør i Region Midtjylland, og før det var han i en årrække ansat hos TDC senest som underdirektør for Business Transformation.