– Københavns Universitet

Til konferencen Gode offentlige IT-projekter den 24. august 2017 vil Mads Nielsen og Finn Kensing give et indblik i hvordan universiteternes viden kan bringes i spil i forbindelse med offentlige IT-projekter.

Se slides fra Mads og Finns præsentation her

Hvordan kan universiteterne hjælpe?

Big data, data science og AI holder sit indtog i relation til alle brancher. Samtidigt er det områder, der udvikler sig hurtigt. Kandidater fra universiteterne, der er uddannet for bare få år siden, besidder langt fra den nyeste viden.

Mads Nielsen vil starte oplægget med at give en kort intro til emnet og eksempler på hvorledes universiteternes viden kan bringes i spil.

Finn Kensing vil følge trop med eksempler på hvordan og om hvad Datalogisk Institut allerede har – men også hvordan vi fremover gerne vil - indgå i samarbejde med offentlige institutioner om produktion af ny viden til glæde for begge parter. Samlet set kaldes det forskningsbaserede services:

  • Evaluering af stort fejlslagen projekt.
  • Indgå i projekt fra starten for 1) at lære af de gode erfaringer og 2) at tage en konstruktuv rolle i afklaring af problemer og udvikling af løsninger.
  • Samarbejde om forskning fx afklaring af teknologiske behov og design af løsninger i tæt samarbejde med ledelse, medarbejdere og borgere men også leverandører - hvor vi kan dække hele vejen fra den lyse idé til teknisk og organisatorisk implementering.

Bio - Mads Nielsen

Mads Nielsen er institutleder og professor på Datalogisk Institut, Københavns Universitet hvor han også har været ansat som leder af Image sektionen. Han har forsket i forskellige aspekter af medicinsk billedanalyse til diagnosticering af sygdomme. Tidligere har Mads Nielsen været tilknyttet IT-Universitetet, som han var en af pionererne bag, og sideløbende med sin forskning har han opbygget den forskningsbaserede start-up-virksomhed BiomediQ, som leverer specialistydelser til sundhedssektoren.

Bio - Finn Kensing

Finn Kensing er professor på Datalogisk Institut, Københavns Universitet. I 2008-2015 var han direktør for Center for IT Innovation. I 2005-2008 var han leder af forskningsgruppen Design of Organizational IT på IT-Universitetet. Tidligere har han været tilknyttet Roskilde og Aarhus Universitet. Hans forskningsområder omfatter Medical Informatics, Participatory Design, Computer Supported Cooperative Work, Human-Computer Interaction og Information Systems.