MSc Thesis Defense ved Diewa Popal: Udfordringerne ved implementering af Sundhedsplatformen for afdelingssygeplejerskerne

Titel

Udfordringerne ved implementering af Sundhedsplatformen for afdelingssygeplejerskerne

Abstract

Formålet med specialet er at undersøge afdelingssygeplejerskens rolle i forhold til implementeringen af Sundhedsplatformen på en klinik på Rigshospitalet. Min teoretiske forståelsesramme tager afsæt i Kotters 8 trins model og den sociotekniske tilgang. Specialet er et kvalitativt casestudie, hvor interview foretages med baggrund i den hermeneutiske tilgang.

  • Vejleder: Henriette Mabeck
  • Censor: Yutaka Yoshinaka, DTU