Specialeforsvar i Informatik og Sundhed

Den 26. og 27. juni 2017 forsvarer seks kommende kandidater i Informatik og Sundhed deres specialer, som de har skrevet på DIKU.

Oversigt over eksamenstidspunkter

Mandag d. 26.06.2017

  • 08.30 - 09.30: Ava Davani
  • 09.45 - 10.45: Frank Myhre
  • 11.00 - 12.00: Nour M. Redh

Tirsdag d. 27.06.2017

  • 08.30 - 09.30: Evelyne Moyayo Utshu
  • 09.45 - 10.45: Sabahat Nazmi
  • 11.00 - 12.00: Fathima Irfatha Mohamed Irshad

De fem specialer

Udvikling af applikation til patientkald gennem brugerinddragelse

Ava Davani og Frank Myhre

Region Hovedstaden har i 2016 valgt Ascom som leverandør til den fremtidige løsning for Patientkald og Kritiske alarmer på regionens hospitaler. Som bidrag til den fremtidige løsning vil Region Hovedstaden gerne have udviklet et forslag til en Patientkalds app til afprøvning og evaluering. Denne app har vi, to studerende fra IT og Sundhed, designet og udviklet i samarbejde med slutbrugere ved at udføre observationer og interviews på forskellige hospitaler i Region Hovedstaden. Med app’en kan patienter lave forskellige typer af kald efter behov samt kommunikere med plejepersonalet via deres egen smartphone.

IV-GOs indflydelse på sygeplejerskernes arbejdsgange

Nour M. Redh

Dette speciale tager udgangspunkt i IV-GO, der er en mobil mekanisk dropboks, som er tiltænkt at erstatte det nuværende dropstativ. Produktet er stadig i udviklingsfasen, hvor man gennem klinisk simulation vil teste IV-GO prototypen. Heraf fokuseres der i denne specialeopgave på IV-GOs indflydelse på sygeplejerskernes arbejdsgange, samt hvad simulationstestning kan bidrage med i den sammenhæng. Undersøgelsesdesignet er baseret på et casestudie, der kombinerer to kvalitative metoder; interviews og feltobservationer.

Resultater viser at implementering af IV-GO vil have en positiv indvirkning på sygeplejerskerens arbejdsgang ved at give dem frie hænder og spare dem tid. Ligeledes har simulationstesten bidraget med en interaktion mellem IV-GO og de tiltænkte brugere. Denne interaktion har identificeret både fordele og ulemper forbundet med prototypen, som virksomheden bag IV-GO kan benytte sig af til produktudvikling.

Sundhedsplatformen – et organisatorisk perspektiv

Evelyne Moyayo Utshu

I dette casestudie tager jeg udgangspunkt i den eksisterende viden om implementering og anvendelse af sundheds-it systemer og søger at opnå en forståelse for muligheder og udfordringer i forbindelse med implementeringen og anvendelsen af Sundhedsplatformen i øre-, næse-og halsklinikken på Gentofte Hospital. Jeg ser på anvendelse af Sundhedsplatformen på undersøgestuen, lægesekretærers kontor, og der hvor operationsbooking findes sted.

Den teoretiske forståelsesramme, som jeg anvender til at forstå empiri, er informationsøkologi til at se på strukturen, sociotekniske studier med afsæt i Marc Berg til at se på arbejdsprocesser og de uforudsigelige konsekvenser, som Sundhedsplatformen medfører. Derudiver inddrager jeg Scheins kulturteori til se på kulturforskelle og ændringer.

Undersøgelsen er et casestudie, hvor dataindsamling til empiri er bygget op omkring en triangulering af kvalitative metoder. Undersøgelsen viser, at læger, sygeplejersker og lægesekretærer oplever gevinster, men også begrænsninger. Anvendelsen af Sundhedsplatformen tilpasses de lokale værdier og forhold.

Smartphone applikation til studerende og patienter ved Københavns Tandlægeskole

Sabahat Nazmi

De studerende på Københavns Tandlægeskole behandler patienter på skolen som en del af deres uddannelse. Hvis patienter skal melde afbud til en behandling, kan de enten gøre det via e-mail døgnet rundt eller gennem telefon i telefonåbningstiderne hver morgen. Beskeden videresendes til de studerende igennem skolens elektroniske journalsystem, hvilket ofte er for sent til, at de kan nå at indkalde en anden patient. For at patienter kan melde afbud direkte til de studerende, giver en del studerende deres private telefonnummer til patienter. Formålet med projektet er at finde ud af, hvad de studerende og patienter synes om de nuværende kommunikationsmåder på skolen, og om en smartphone applikation vil være en god løsning på problemet. Ifølge min undersøgelse vil en app kun gavne de studerende, som absolut ikke bryder sig om at give deres nummer til patienter. Andre studerende mener, at almindelig sms og opkald er en hurtigere løsning.

Udvikling af en mobilapplikation til personer med Gastritis i Sri Lanka 

Fathima Irfatha Mohamed Irshad    

Gastritis er en meget kendt og udbredt sygdom blandt befolkningen og er forårsaget grundet den travle og moderne livsstil. Dette speciale undersøger, om og hvordan en mobilapplikation kan hjælpe borgere med Gastritis med at håndtere deres sygdom. For dette, undersøger jeg blandt to forskellige byer, den største by i Sri Lanka, Colombo og en mindre by, Jaffna.  For at udvikle applikationen benytter jeg Rapid Contextual design og undersøger eHealth literacy blandt befolkningen for at forstå informanternes behov og kompetencer. Efter udviklingen af prototypen evalueres den med målgruppen, og jeg konkluderer, at Colombo er klar til at bruge mobilapplikationer, mens Jaffna har brug for mere tid til at helbrede fra krigen, der sluttede i 2009.