Sundhedsplatformen - fremsynet eller forfejlet?

Den 4. december afholder IDA en konference, som har til formål at belyse de udfordringer, der er knyttet til at udvikle og indføre et stort og integrerende IT-system i hospitalsvæsenet. En af oplægsholderne er DIKUs professor Jørgen Bansler som vil tale om USAs erfaringer med EPIC og tilsvarende EPJ-systemer.

Ved mødet vil følgende temaer blive belyst:

  • regional planlægning og kontrakthåndtering 
  • standardisering af lægepraksis og forestillinger om effektivisering 
  • rationalisering af arbejdsdeling og patienthåndtering 
  • IT-projektstyring 
  • erfaringer med tilpasning af systemer ud fra brugererfaringer

Se det fulde program og tilmeld dig på konferencesitet