DIKU Bits: Datalogi som menneskelig aktivitet: Et oplæg om Peter Naur

Oplægsholder

Elisa Nadire Caeli, ph.d.-stipendiat, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet Emdrup / Københavns Professionshøjskole.

Elisa forsker i datalogi i almen uddannelse og er særligt optaget af menneskecentrerede tilgange til faget. Hendes fokus er på vigtigheden af, at alle i et demokratisk og højdigitaliseret samfund udvikler forståelse for fundamentale datalogiske principper, herunder bliver i stand til at kunne forholde sig kritisk til data og digitale teknologier samt udvikler kompetencer til at anvende praksisser og tænkning fra datalogi til innovation.

Abstract

Peter Naur opfandt begrebet datalogi, var medstifter af Datalogisk Institut, blev Danmarks første professor i datalogi og har som eneste dansker vundet ACM's Turing-Award. En af kerneværdierne i Naurs arbejde var hans fokus på mennesker. At databehandling altid må ende i mennesker. At data er et spørgsmål om menneskelig forståelse. Og at opfattelsen af hjernen som en computer er noget vrøvl. Peter Naur blev født i 1928 og ville i år være blevet 90 år. Det fejrer vi med et oplæg om vores verdenskendte danske datalogipioners fremsynede tanker om datalogi og uddannelse fra 1950'erne og op til i dag. For der er masser af inspiration at hente fra ham i dag, hvor et fag i teknologiforståelse er på vej, og hvor vi (stadig) alle i et demokrati bør udvikle forståelse for data, deres natur og brug.

Oplægget foregår på dansk.