For andet år i træk sætter vi en dag af til at blive kloge på gode offentlige IT-projekter via en række konkrete cases. Konferencen skal hjælpe til at hæve kvaliteten af den offentlige debat og give os konkrete værktøjer og viden, vi kan bruge i hverdagen.

I et moderne samfund fungerer de fleste offentlige IT-systemer - ellers ville samfundet bryde sammen. Men vi tager for givet, at tingene fungerer, og fokuserer i stedet på det, der ikke fungerer.

Har pressen en tendens til at fokusere på det negative og dermed fremstille et meget entydigt negativt billede? Står det virkelig så skidt til med offentlige IT-projekter? Og er det sandt, at der findes simple løsninger som ”ingen” gider at bruge?

Temaer

I år vil konferencen have følgende undertemaer:

  • Fra hovedpine til gevinst: Nogle projekter overskrider budgetter og/eller tid, men skaber stadig stor gevinst. Konferencen vil belyse en række projekter, der falder inden for denne kategori.
  • Værdi med (big) data og kunstig intelligens: Kunstig intelligens og big data er nogle at tidens helt store buzzwords – også inden for offentlig it. Vi kommer til at se nærmere på nogle projekter, hvor kunstig intelligens og/eller big data har været med til at skabe værdi.

Speakers

Konferencier

Program

08.30 - 09.00 Ankomst/registrering, kaffe, te, vand
SESSION 1
09.00 - 09.15 Velkommen v/ Stephen Alstrup og Nynne Bjerre Christensen
09.15 - 09.40 Lars Mathiesen, CEO, Frost Management
Hvad kendetegner det gode IT-projekt?
09.40 - 10.00 Jan Hauerslev, projektleder, STIL – Styrelsen for It og Læring, Undervisningsministeriet
Netprøver.dk – succes eller fiasko?
10.00 - 10.20 Jørgen Bartholdy, Biblioteks- og Borgercenterchef, Skanderborg Kommune
Fælles Biblioteksystem (FBS). Samarbejde mellem skoler og biblioteker om udvikling af et nyt 
fælles system til de to sektorer.
10.20 - 10.40 Kaffepause
SESSION 2
10.40 - 11.00 Franci Johansen, IT-underdirektør, Landbrugsstyrelsen
Ny innovativ app hos Landbrugsstyrelsen med fordele for både kontrollører og landmænd
11.00 - 11.25 Christian Plaschke, Kontorchef, Digitaliseringsstyrelsen
Godt begyndt er halvt fuldendt – nu gøres lovgivningen klar til digitalisering!
11.25 - 11.45 Mette Harbo, Digitaliseringschef, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune
Genbrug af sundhedsdata i kommunerne
11.45 - 12.05 Elsebeth Hauge, Kontorchef, Styrelsen for It og Læring, Undervisningsministeriet
Machine Learning i politiske reformer? Og på ledelsesgangen på landets gymnasier?
12.05 - 13.05 Frokost
SESSION 3
13.05 - 13.25 Anna-Britt Krog, IT-Projektleder, Syddansk Sundhedsinnovation, Region Syddanmark
Digital Patientuddannelse – fra pilot til drift med brugeren i centrum
13.25 - 13.40 Mikkel Folmø, Kontorchef, Københavns Kommune, Koncern IT
Machine learning i praksis i Københavns Kommune
13.40 - 14.00 Ole Andersen, Vicepolitimester, Rigspolitiet
POL-INTEL - samkøring, visualisering og analysering af data
14.00 - 14.20 Jens G. Sjølandert, Senioradvokat, Bech-Bruun og Janne Glæsel, Partner og Advokat,
Nyborg & Rørdam
Offentlige IT-projekter og GDPR - erfaringer og best practices
14.20 - 14.40 Kaffepause
SESSION 4
14.40 - 15.00 Lone Kaalund Thiel, Kontorchef, Region Nordjylland
Sundhedsjournalen er sammenhæng gennem samskabelse
15.00 - 15.20 Thomas Hildebrandt, Professor, Datalogisk Institut, Københavns Universitet
Gevinstrealisering med databaseret, samskabt og forandringsforberedt digitalisering
15.20 - 15.40 Jens Kjellerup, Sekretariatschef, Ballerup Kommune/OS2 Offentligt Digitaliseringsfællesskab
Os2Kitos - en ide om et samarbejde, der blev til et produkt
15.40 - 16.00 Anne-Sofie Jensen, Vicedirektør, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
Datafordeleren – en del af noget større
16.00 - 16.20 Flemming Lund, Fuldmægtig/IT-projektleder, Udenrigsministeriet
UMLEG - Udenrigsministeriets nye legaliseringsystem
16.20 - 16.30 Afrunding v/ Stephen Alstrup
16.30 - 17.30 Networking