Konference: Gode offentlige IT-projekter – Københavns Universitet

For andet år i træk sætter vi en dag af til at blive kloge på gode offentlige IT-projekter via en række konkrete cases. Konferencen skal hjælpe til at hæve kvaliteten af den offentlige debat og give os konkrete værktøjer og viden, vi kan bruge i hverdagen.

I et moderne samfund fungerer de fleste offentlige IT-systemer - ellers ville samfundet bryde sammen. Men vi tager for givet, at tingene fungerer, og fokuserer i stedet på det, der ikke fungerer.

Har pressen en tendens til at fokusere på det negative og dermed fremstille et meget entydigt negativt billede? Står det virkelig så skidt til med offentlige IT-projekter? Og er det sandt, at der findes simple løsninger som ”ingen” gider at bruge?

Det skal vi blive meget klogere på.

> > Tilmeld dig her < <

Temaer

I år vil konferencen have følgende undertemaer:

 • Fra hovedpine til gevinst: Nogle projekter overskrider budgetter og/eller tid, men skaber stadig stor gevinst. Konferencen vil belyse en række projekter, der falder inden for denne kategori.
 • Værdi med (big) data og kunstig intelligens: Kunstig intelligens og big data er nogle at tidens helt store buzzwords – også inden for offentlig it. Vi kommer til at se nærmere på nogle projekter, hvor kunstig intelligens og/eller big data har været med til at skabe værdi.

Speakers

Vi er i fuld gang med at sammensætte et spændende program for dette års konference (Se sidste års program her).
Følgende speakers er bekræftet indtil videre (vi opdaterer listen og tilføjer information om deres oplæg løbende):

 • Lars Mathiesen, CEO, Frost Management
  -  Hvad kendetegner det gode IT-projekt?

 • Elsebeth Hauge, Kontorchef, Styrelsen for It og Læring, Undervisningsministeriet
   -  Machine Learning i politiske reformer? Og på ledelsesgangen på landets gymnasier?

 • Thomas Hildebrandt, Professor, Datalogisk Institut, Københavns Universitet

 • Stephen Alstrup, Professor, Datalogisk Institut, Københavns Universitet

 • Ole Andersen, Vicepolitimester, Rigspolitiet
   -  POL-INTEL - samkøring, visualisering og analysering af data

 • Mikkel Folmø, Kontorchef, Københavns Kommune Koncern IT
   -  Machine learning i praksis i Københavns Kommune

 • Lone Kaalund Thiel, Kontorchef, Region Nordjylland

 • Christian Plaschke, Kontorchef, Digitaliseringsstyrelsen
   -  Godt begyndt er halvt fuldendt – nu gøres lovgivningen klar til digitalisering!

 • Anna-Britt Krog, IT-Projektleder, Syddansk Sundhedsinnovation, Region Syddanmark
   -  Digital Patientuddannelse – fra pilot til drift med brugeren i centrum

 • Franci Johansen, IT-underdirektør, Landbrugsstyrelsen
  -  Ny innovativ app hos Landbrugsstyrelsen med fordele for både kontrollører og landmænd

 • Anne-Sofie Jensen, Vicedirektør, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
   -  Datafordeleren – en del af noget større

 • Mette Harbo, Digitaliseringschef, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune
   -  Genbrug af sundhedsdata i kommunerne

 • Jens Kjellerup, Sekretariatschef, Ballerup Kommune/OS2 Offentligt Digitaliseringsfællesskab
   -  Os2Kitos - en ide om et samarbejde, der blev til et produkt.

 • Jørgen Bartholdy, Biblioteks- og Borgercenterchef, Skanderborg Kommune

Konferencier

Program (opdateres stadig)

08.30-09.00    Ankomst og registrering

Session 1:
09.00-09.15    Velkommen/Stephen Alstrup og Nynne Bjerre Christensen
09.15-09.40    Hvad kendetegner det gode IT-projekt/Lars Mathiesen
09.40-10.00    TBA
10.00-10.20    Oplæg/Jørgen Bartholdy 
                         Kaffepause

Session 2:

10.40-11.00    Ny innovativ app hos Landbrugsstyrelsen med fordele for både
                         kontrollører og landmænd/Franci Johansen
11.00-11.25    Godt begyndt er halvt fuldendt – nu gøres lovgivningen klar til
                         digitalisering!/Christian Plaschke
11.25-11.45    Genbrug af sundhedsdata i kommunerne/Mette Harbo
11.45-12.05    Machine Learning i politiske reformer? Og på ledelsesgangen på landets
                         gymnasier?/Elsebeth Hauge

                         Frokost

Session 3:
13.05-13.25    Digital Patientuddannelse – fra pilot til drift med brugeren i centrum
                         /Anna-Britt Krog
13.25-13.40    Machine learning i praksis i Københavns Kommune/Mikkel Folmø
13.40-14.00    POL-INTEL - samkøring, visualisering og analysering af data/Ole Andersen
14.00-14.20    Oplæg/Janne Glæsel og Jens G. Sjølander
                         Kaffepause

Session 4:
14.40-15.00    Sundhedsjournalen er sammenhæng gennem samskabelse
                         /Lone Kaalund Thiel
15.00-15.20    Oplæg/Thomas Hildebrandt
15.20-15.40    Os2Kitos - en ide om et samarbejde, der blev til et produkt/Jens Kjellerup
15.40-16.00    Datafordeleren - en del af noget større/Anne-Sofie Jensen
                         Kaffepause

Session 5:
16.20-16.40    TBA
16.40-17.00    Afslutningsdebat
17.00-17.10    Afrunding/Stephen Alstrup
17.10-18.00    Networking

Kom med forslag til gode projekter

Har du et forslag til et godt offentlig IT-projekt, som bør præsenteres til konferencen? Kontakt Stephen Alstrup, s.alstrup@di.ku.dk.