Til konferencen Gode offentlige IT-projekter den 23. august 2018 vil Anne-Sofie Jensen præsentere Datafordeleren, det fællesoffentlige grunddataprogram.

Datafordeleren – en del af noget større

Datafordeleren er en del af det fællesoffentlige grunddataprogram og en nyskabelse i det offentliges distribution af data. Hvis grunddataprogrammet betragtes som et puslespil, kan man sige, at Datafordeleren på mange måder er den nye brik i midten. Arbejdet med at få lavet ”brikken” og ikke mindst få den til at passe har været præget af høj kompleksitet og af mange og meget forskellige aktører og interessenter – og der har været både store og små bump og snubletråde på vejen. Men målstregen nærmer sig, flere grunddataregistre er allerede sat i drift på Datafordeleren – og bumpene bliver færre.     

Bio

Uddannet cand.scient.pol og vicedirektør i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering siden 1. januar 2016. Fra 2014 til 2016 var Anne-Sofie Jensen vicedirektør i Geodatastyrelsen og inden da kontorchef i Energistyrelsen.