Se slides fra Christian Plaschkes præsentation her

Til konferencen Gode offentlige IT-projekter den 23. august 2018 fortæller Christian Plaschke om centraladministrationens arbejde med digitaliseringsklar lovgivning.

Godt begyndt er halvt fuldendt – nu gøres lovgivningen klar til digitalisering!

Danmark har et af verdens bedste velfærdssamfund, men i vores iver efter at gøre det godt, er der blevet lagt på lag i lovgivningen. Det gør det til tider unødigt svært at implementere reglerne i hverdagen – ikke mindst når reglerne skal omsættes til en effektiv digital administration. Da lovgivningen i mange tilfælde sætter rammerne og skaber betingelserne for hvor simple og effektive, offentlige myndigheders digitale løsninger kan blive, er digitaliseringsklar lovgivning et vigtigt skridt på vejen mod en mere tidssvarende og sammenhængende offentlig forvaltning. Med virkning fra 1. juli er det derfor besluttet, at al ny lovgivning skal være digitaliseringsklar. Det bliver således en integreret del af det lovforberedende arbejde at sikre, at lovgivere og embedsværk tænker digitalisering ind i lovarbejdet. Oplægget giver et indblik i centraladministrationens arbejde og første spæde erfaringer med at sikre, at nye lovforslag fremover nemt kan understøttes digitalt.

Bio

Christian Plaschke er kontorchef i Digitaliseringsstyrelsens Center for Analyse og Policy og arbejder ud over digitaliseringsklar lovgivning generelt med afbureaukratisering af den offentlige sektor. Christian har bl.a. erfaring fra Finansministeriets departement og har tidligere arbejdet som kontorchef i SKAT’s Styringskontor for IT og Data.