Til konferencen Gode offentlige IT-projekter den 23. august 2018 vil Elsebeth Hauge tale om mulighederne for - via machine learning - at kunne handle proaktivt.

Machine Learning i politiske reformer? Og på ledelsesgangen på landets gymnasier?

Kan det lade sig gøre at udarbejde lovgivning og bekendtgørelser, der baserer sig på analyser af de børn, der er på vej ind i uddannelsessystemet, og ikke på de, der for længst er kommet igennem? Kan tilbud og vejledning på ungdomsuddannelsesområdet designes ud fra konkret viden om den gruppe elever, der på nuværende tidspunkt går i udskolingen? Kan man give gymnasieledelser viden om de nye 1.g-klasser, så de mere proaktivt kan allokere ressourcer til de klasser, der forventes at få mest brug for det? Kan man give brugbar viden til kommuner om hvilke grundskoler, der har mange elever med høj risiko for at stå uden ungdomsuddannelse som 20-årige? Hør mere om hvordan man kan arbejde med den slags eksperimenter samtidig med høj fokus på dilemmaer, dataetik og respekt for privatlivets fred.

Bio

Elsebeth Hauge er analysechef i Styrelsen for IT og Læring og har ansvaret for, at data om børn og unges skolegang anvendes aktivt både til politikudvikling i Undervisningsministeriet, men også til at træffe operationelle beslutninger på ledelsesgangen på landets skoler. Data og beslutningsprocesser er omdrejningspunktet i hendes karriere, der strækker sig fra landbrug til vindmøller, sundhed og nu undervisning, og hun er optaget af, at vi skal rykke os fra at analysere på historiske data til at spotte tendenser og udviklinger i data om fremtiden elever, således at vi proaktivt kan designe politikker og tiltag inden ”skaden er sket”. Elsebeth tror på, at ALLE kan komme til at elske data og tal – det handler blot om den rigtige indpakning.