Se slides fra Flemming Lunds præsentation her

Til konferencen Gode offentlige IT-projekter den 23. august 2018 fortæller Flemming Lund om projektforløbet bag Udenrigsministeriets nye legaliseringssystem.

UMLEG - Udenrigsministeriets nye legaliseringssystem

Som afløser for Udenrigsministeriets gamle system til legalisering af offentlige dokumenter tog vi den 15. november 2017 et nyt system i brug. Hvor det gamle system kun understøttede de mest basale forretningsgange, opnåede vi med den nye løsning en lang række forbedringer til gavn for såvel kunder som medarbejdere i Udenrigsministeriets legaliseringsafdeling:

  • Online ansøgning om legalisering af offentlige dokumenter
  • Obligatorisk digital betaling i stedet for betaling med kontanter, checks og via bankoverførsler
  • Fuldautomatisk legalisering af digitalt signerede dokumenter fra godkendte myndigheder
  • Øget digitalisering af arbejdsprocesser vedr. legalisering af ikke-digitalt signerede dokumenter
  • Online e-register til verifikation af legaliseringer for udenlandske myndigheder
  • Integration til Navision Stat og afrapportering til intern BI-portal
  • Webshop med plads til Udenrigsministeriets øvrige gebyrbelagte ydelser

Præsentationen vil beskrive et agilt projektforløb, med stop undervejs i Haag, Wien, hos Kammeradvokaten, i Folketinget og i legaliseringskontorets publikumsområde, og vil blive rundet af med konkrete læringspunkter og anbefalinger.

Bio

Flemming Lund er Master of Arts i diplomatiske og internationale relationer og er som projektleder certificeret af IPMA og Agile Business Consortium. I de seneste 18 år har Flemming Lund arbejdet med business IT i flere af Udenrigsministeriets centre i København og har som projektleder haft ansvar for udvikling og implementering af en række koncernfælles IT-løsninger (CRM-system, system til måling af kundetilfredshed, integration til tidsregistrering, Navision Stat, BI-løsninger, etc.) Flemming Lund arbejder p.t. med optimering og digitalisering af borgerserviceområdet, hvor der er stor fokus på øget kvalitet i sagsbehandlingen og selvbetjeningsløsninger.