Se slides fra Franci Johansens præsentation her

Til konferencen Gode offentlige IT-projekter den 23. august 2018 præsenterer Franci Johansen Landbrugsstyrelsens kontrol-app, der har effektiviseret arbejdsgangene for kontrollører og landmænd.

Ny innovativ app hos Landbrugsstyrelsen med fordele for både kontrollører og landmænd

I maj 2018 lancerede Landbrugsstyrelsen en kontrol-app, som digitaliserer opmålingsarbejdet for kontrollører i hele landet. App'en effektiviserer kontrollørernes arbejde væsentligt og gør kontrollen mere forståelig for landmændene gennem visualisering på tabletten. App’en er et eksempel på et IT-projekt, der for relativt få midler har vidtrækkende effekt, da den muliggør effektivisering af arbejdsgange, som før var meget tidskrævende og manuelt baserede. Med app’en er Landbrugsstyrelsens klar til næste skridt, som er inddragelse og brug af satellitdata i kontrolarbejdet.

Omtale af app’en i medier: 

Bio

Franci Johansen har siden 2004 arbejdet med IT og ledelse i Landbrugsstyrelsen, hvor hun nu er IT-underdirektør. IT i Landbrugsstyrelsen er en af statens største IT-arbejdspladser med ca. 140 ansatte. Da styrelsens arbejdsgange i udtalt  grad er digitaliserede er sikker og stabil IT altafgørende for styrelsen målopfyldelse.

Med Landbrugsstyrelsens virksomhedsstrategi Nemt, Enkelt og til Tiden, er der sat yderligere fokus på øget automatisering, bedre og hurtigere digitalt samspil med kunder og mere stabil IT-drift. Brugervenlige digitale løsninger, der samtidig er driftsstabile, ligger særligt Franci på sinde.