Se slides fra Jan Hauerslevs præsentation her

Til konferencen Gode offentlige IT-projekter den 23. august 2018 vil Jan Hauerslev fortælle om gevinster og udfordringer ved indførelsen af Netprøver.dk, til prøveafvikling på landets gymnasier. 

Netprøver.dk - succes eller fiasko?

I sommeren 2018 afsluttes det offentlige it-projekt med at indføre digital prøveafvikling på landets gymnasiale uddannelser via Netprøver.dk. Gennem projektet har to modstridende fortællinger domineret: succeshistorien, som for alvor blev udløst, da Netprøver vandt digitaliseringsprisen 2017 i kategorien ”Effektiviseringsprisen” og den knap så flatterende fortælling om et system, der bryder ned igen og igen og herudover tildeles gult trafiklys af Statens It-råd i forbindelse med den halvårlige statusrapportering. Sandheden befinder sig et sted midt imellem, hvor Netprøver har medført store gevinster for ministeriet og ikke mindst sektoren, men samtidig har været et svært projekt med udfordringer undervejs. Disse, såvel som håndteringen heraf, vil være omdrejningspunktet for oplægget.

Bio

Jan er uddannet cand. scient i datalogi fra AU og har været ansat i Styrelsen for It og Læring siden 2010. Han har været med til at udvikle it-systemer til uddannelsessektoren i mere end 20 år, hovedsageligt som projektleder. Projekterne har været inden for erhvervsskolesektoren (pædagogisk-administrativt system, studieadministration og økonomisystem) og de videregående uddannelser (optagelse.dk). Senest har han stået i spidsen for udviklingen af Netprøver.dk som er en eksamensløsning til gymnasiernes skriftlige prøver. "Jeg tænker, at succes for et it-projekt starter med at vise ydmyghed overfor opgaven, inddrage forskellige interessenter og have fokus på de overordnede mål." udtaler Jan. I forhold til at nå i mål, er han optaget af den agile tilgang til it-projektet og er bevidst om, at det kræver ledelsesopbakning. Jan er desuden meget inspireret af cloudteknologier og hvordan man kan bruge dem til at løfte softwareudvikling og driftsopgaverne ved store løsninger med rigtigt mange samtidige brugere.