Se slides fra Janne Glæsel og Jens Grønkjær Sjælander Pihls præsentation her

Til konferencen Gode offentlige IT-projekter den 23. august 2018 vil Jens Grønkjær Sjølander Pihl og Janne Glæsel tale om de væsentligste udfordringer og aspekter der bør adresseres, hvad angår behandling af persondata ved gennemførelse af et it-projekt.

Offentlige it-projekter og GDPR – erfaringer og best practices

Gennemførelse af it-projekter udgør ofte en væsentlig ændring i den dataansvarliges behandling af persondata. Overholdelse af de persondataretlige regler, særligt efter GDPR’s ikrafttræden, kræver specifikt fokus på lovmedholdelighed fra kontraktkoncipering til kontraktens udløb. Baseret på erfaringer fra en række it-projekter, herunder særligt it-outsourcing, gennemgås de væsentligste udfordringer og aspekter der bør adresseres ved gennemførelse af et it-projekt.  

Bio

Jens Grønkjær Sjølander Pihl
Jens beskæftiger sig primært med udarbejdelse og forhandling af alle typer it-kontrakter, herunder  systemudvikling og -leverance, outsourcing, hosting, cloud computing, samt servicebaserede aftaler (SaaS/ASP, PaaS etc.), med  fokus på særligt regulerede industrier samt rådgivning bredt indenfor det it-retlige område. Jens har gennem en årrække arbejdet med it-kontrakter, it-ret og contract management som ansat juridisk rådgiver i det offentlige og intern advokat i to af Danmarks største it-virksomheder. Jens er certificeret it-advokat under Danske IT-advokater og er uddannet mediator.

Janne Glæsel
Janne beskæftiger sig primært med retssagsbehandling, konfliktløsning og rådgivning indenfor IPR- og persondataområdet. Indenfor persondataområdet rådgiver Janne offentlige og private organisationer i forbindelse med  gennemførelse af compliance-projekter, herunder Binding Corporate Rules, GAP- og konsekvensanalyser, udarbejdelse af standardkoncepter og individuelle dokumenter, bla. persondatapolitikker, vejledninger og retningslinjer til overholdelse af persondatareglerne, databehandleraftaler, overførsel til tredjelande samt om alle typer persondataretlige problemstillinger, herunder i forbindelse med konfliktløsning. Janne har som advokat mere end 25 års erfaring på området og har været medlem af Datarådet i mere end 20 år, herunder i den seneste årrække som næstformand. Hun er medlem af Det Digitale Vismandsråd og underviser som ekstern lektor på CBS i Persondata & Compliance og holder foredrag om aktuelle persondataretlige problemstillinger.