Se slides fra Jens Kjellerups præsentation her

Til konferencen Gode offentlige IT-projekter den 23. august 2018 vil Jens Kjellerup fortælle om Os2 samarbejdet på tværs af kommunerne.

Os2Kitos - en ide om et samarbejde, der blev til et produkt.

En række kommunale kontrakt- og systemansvarlige  begyndte at dele ideer til det bedste digitale understøttelse af deres behov. Det blev til en specifikkation af et tværkommunal rammearkitektur compliant produkt med fælles stamdatakataloger. Specifikkationen blev samlet op af OS2 fællesskabet som etablerede projektorganisation, governance og styrede udviklingsprojektet. I dag er OS2Kitos 80 kommuners autoritative kilde til systemkatalog og det værktøj kommunerne kan styre kontrakter, systemer, snitflader, systemejere, Governance samt GDPR compliance i.

Bio

Jens Kjellerup er chef for Ballerup Kommunes Digitaliseringssekretariat. Jens Kjellerup har gennem mange arbejdet med udvikling af processer og organisation ved digitaliseirng af processer. Jens Kjellerup i en årrække været en af de centrale personer i foreningen OS2 – Offentligt Digitaliseringsfællesskab, hvor han også sidder i bestyrelsen.

Jens Kjellerup er eksponent for, at offentlige myndigheder i større grad end hidtil tager ansvar for egen forretningsudvikling, -processer, digitalisering, produkter og data. Derfor skal offentlige myndigheder i større grad end hidtil insource ejerskab, rettigheder samt specifikations- og udviklingskraften til organisationens strategier, forretningsprocesser og dermed også de digitale løsninger.