Se slides fra Jørgen Bartholdys præsentation her

Til konferencen Gode offentlige IT-projekter den 23. august 2018 vil Jørgen Bartholdy fortælle om udviklingen af Fælles Bibliotekssystem (FBS).

Fælles Bibliotekssystem (FBS). Samarbejde mellem skoler og biblioteker om udvikling af et nyt fælles system til de to sektorer

I 2012 gik en række kommuner sammen om at forsøge et fælles udbud af bibliotekssystem. Ønsket var at skabe et system der kunne bruges af både Pædagogiske Læringscentre (skolebiblioteker) og folkebiblioteker. Derudover ønskede man en tættere ledelsesmæssig styring af den fremtidige udvikling både hvad angår teknik og økonomi. Det begyndte med drømme om et open source miljø drevet i fællesskab mellem en række kommuner, og det endte med et traditionelt udbud med en stærk brugerinvolvering i udviklingen – og med opbakning fra alle 98+1 kommuner.

Bio

Jørgen er bibliotekschef i Skanderborg Kommune og har arbejdet som bibliotekschef siden 1995. Før det arbejdede han som systemadministrator med ansvar for indførelsen af 1. generationssystemer. Han var i perioden 2001-2009 Formand for Bibliotekschefforeningen, hvor bredere samarbejder om digital udvikling blev etableret i  biblioteksverdenen, og hvor bibliotekerne indtog en væsentlig plads i formidlingen af digitale tjenester og kompetencer. Fra 2016 har Jørgen været formand for Styregruppen for det Fælles Biblioteks System (FBS), som dækker de kommunale folke- og skolebiblioteker, og som samtlige danske kommuner har tilsluttet sig.