Se slides fra Lone Kaalund Thiels præsentation her

Til konferencen Gode offentlige IT-projekter den 23. august 2018 vil Lone Kaalund Thiel præsentere arbejdet med Sundhedsjournalen, der har samlet sundhedsdata og skabt overblik og åbenhed for borgerne.

Sundhedsjournalen er sammenhæng gennem samskabelse

Sundhedsjournal 2,0 er et tværoffentlige projekt, der samler sundhedsdata ét sted, og giver borgerne og sundhedsfaglige adgang til et sammenhængende overblik og mulighed for at dele data på tværs af sektorer. Sundhedsjournalen skaber åbenhed og transparens i forhold til borgeren. Den løbende logning og den øgede indsigt i data – og muligheden for afgrænsning af indsigt – bidrager til at øge datasikkerheden.

Med disse ord vandt Sundhedsjournal 2,0 projektet Digitaliseringsprisen 2018 i kategorien ”sammenhæng”. Sundhedsjournal 2.0 projektet kom i mål inden for aftalt tid og økonomi.

Oplægget forsøger at svare på følgende spørgsmål:

  • Hvilke ledelsesmæssige metoder er i brug når mange organisationer med succes samskaber sundhedsjournal 2,0 – her tales bl.a. om effekt af styregruppeaftale, øget fokus på risikostyring og nye ledelsesdiscipliner ved samskabelse. 
  • Hvad er erfaringen med at arbejde agilt i et udviklingsprojekt, der dækker over flere systemer i et sammenhængende økosystem? 
  • Hvordan ser der ud i krystalkuglen for Sundhedsjournalen?

Bio

Kontorchef gennem 10 år i IT i Region Nordjylland. Har været beskæftiget med intern forvaltning af den kliniske IT-arbejdsplads gennem 8 år samt været konstitueret IT-chef for Region Nord. I dag kontorchef for regionens tværregionale og tværnationale systemforvaltning samt TeleCare Nord og Region Nords interne telemedicinske område.

Formand for den regionale foretningstyregruppe for Sundhedsjournalen samt den nationale styregruppe for SJ 3,0 projektet og det nu afsluttede SJ 2,0 projekt.

Regions Nord repræsentant i Styregruppen for tværregional systemforvaltning(SYS) og styregruppen for fællesoffentlig systemforvaltning af Sundheds IT(FSI)

Tidligere ansat 10 år som IT leder  i Skole og Kulturforvaltningen I Aalborg Kommune

Uddannelse: Klinisk Kemisk hospitalslaborant, IT programmør, Master I Sundhedsinformatik samt exam. Psykoterapeut.