Møde i DIKU Business Club – Københavns Universitet

Møde i DIKU Business Club

Møde for Premium og Basic medlemmer af DIKU Business Club. 

NB! Mødet er aflyst på grund af for få tilmeldinger. Der indkaldes til nyt møde senere på året.

Tema: Forskellige typer af samarbejde mellem erhvervsliv og universitet.

Program:

16.00 - 16.15 Velkommen og nyt fra DIKU siden sidst – Mads Nielsen, professor og institutleder på DIKU
Mads kommer bl.a. ind på nogle af de forskellige typer af samarbejder mellem universitet og virksomheder: Strategisk partnerskab, forskningssamarbejde samt akademiske samarbejder.

16.15 – 16.30 Jacob Riis Folkenberg, Vice President for Technology, Foss:
Strategisk og tværfagligt samarbejde mellem Foss og KU Science

16.30 – 16.45 Giorgos Karagiannis, erhvervs-phd.-studerende hos COWI og DIKU.
Om et forskningsprojekt inden for computer vision og billedanalyse – automatisk genkendelse af motiver på jernbanearealer.

16.45 – 17.00 Pause

Security - også et samfundsproblem

17.00 – 17.15 Lektor Ken Friis Larsen, DIKU, fortæller om Søfartsstyrelsens Efficiency-projekt, der handler om sikkerhed til søs.

17.15 – 17.30 Mille Østerlund, chef for civil rådgivning ved Center for Cybersecurity fortæller om CFCS’s rolle og perspektiverne for at styrke informations- og cybersikkerhed i en national ramme

17.30 – 17.45 Drøftelse i plenum med udgangspunkt i indslagene: De gode grænseflader mellem universitet og omgivende samfund – hvor kan vi bruge hinanden bedst?

17.45 – 18.00 Nyt fra DBC – Peter Carstensen og Inge Hviid Jensen
- KU har indledt samarbejde med Graduateland om job- og projektopslag
- Muligheder for samarbejde om forskning og studenterprojekter
- Kort om karrieredagen 23. maj 2019
- Der er etableret en DIKU Alumneforening

18.00-19.00 Vi serverer en let anretning og netværker. Mulighed for at stille spørgsmål til foredragsholdere og DIKU’s repræsentanter på mødet. .