Professortiltrædelse på Datalogisk Institut: Thomas Hildebrandt – Københavns Universitet

Professortiltrædelse på Datalogisk Institut: Thomas Hildebrandt

Thomas Hildebrandt tiltrådte som professor på Datalogisk Institut på Københavns Universitet (DIKU) den 1. marts 2018. Dette markeres med en tiltrædelsesforelæsning den 6. april 2018 kl. 14.00 med efterfølgende reception.

Menneskeklar digitalisering?

Vores samfund bliver mere og mere digitaliseret. Både i det offentlige og i det private er digitaliseringen drevet af ønsker om både højere effektivitet og kvalitetet af arbejdsgange, samt drømmen om de nye muligheder digitaliseringen kan give, f.eks. ved at udnytte de digitale spor vi sætter i databaser som bi-produkt af digitaliseringen.

Det er dog desværre ikke altid, at it-systemerne lever op til forventningerne. Drømmen om de nye muligheder ender nogle gange som et mareridt af fejlbehæftede og rigide it-systemer, der kræver at menneskerne indordner sig digitaliseringen og samtidig giver mulighed for læk og misbrug af persondata. Blandt andet som modsvar til dette, har regeringen indgået en bred aftale om, at al lovgivning skal være digitalisringsklar pr. Juni 2018. Det er besnærende, at der kan spares milliarder ved, at lovgivning fremover skal være enkel og automatiserbar - hvor det giver mening. Men hvordan løftes den opgave i praksis?

Forelæsningen vil blive afholdt på engelsk - læs engelsk abstract og bio her

Bio

Thomas Hildebrandt er uddannet ph.d. i datalogi fra Aarhus Universitet i 1999 og har siden da arbejdet på IT Universitetet i København. På ITU har han været leder af uddannelsen for internet- og softwareteknologi, forskerskolen FIRST (Foundations for Innovative, Research-based Software Technologies), forskningsgruppen for proces modellering samt en række forskningsprojekter i samarbejde med virksomheder støttet af blandt andet Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion, Det Strategiske Forskningsråd og Innovationsfonden.

Thomas Hildebrandts forskning har blandt andet ført til udviklingen af proces-teknologien Dynamic Condition Response (DCR) Graphs i samarbejde med virksomheden Exformatics. Teknologien har brugere verden over og er tilgængelig som en software service (DCRGraphs.com). I Danmark benyttes DCR Graps til at understøtte fleksible sagsaktiviteter i KMD’s WorkZone sagsbehandlingssystem, der anvendes af mere end 40.000 brugere i statslige organisationer, herunder Aarhus, Aalborg og Københavns Universitet.

Ydermere er han facilitator for interessegruppen for Processer & it ved innovationsnetværket Infinit og arbejder som foredragsholder og konsulent inden for digitalisering af processer og persondataforordningen.