Shark: Machine Learning Framework til C++

DIKU's professor Christian Igel, en af ophavsmændene bag Shark, vil præsentere frameworket på dette gå-hjem møde.

Shark er et open source licenseret softwarebibliotek inden for maskinlæring. Shark leverer meget høj performance inden for områder af Machine Learning ved højeffektive implementeringer af matematisk velfunderede algoritmer, som ikke alle er tilgængelige i andre biblioteker. Shark har været under udvikling i snart 10 år og har derfor nået en vis modenhed.

Tilmeld dig via Alexandra Instituttets hjemmeside

Program

15:00   Velkomst
15:05   Shark v/ Professor Christian Igel
16:15   Case v/ Postdoc Oswin Krause
16:45   Let traktement
17:30   Slut

Hvorfor vælge Shark?

 • Fleksibilitet og hastighed
  Shark leverer en glimrende afvejning af fleksibilitet og brugervenlighed på den ene side og beregningsmæssig effektivitet på den anden.
   
 • Generaliserbart
  Shark implementerer allerede nu adskillige algoritmer fra forskellige domæner inden for maskinlæring og beregningsmæssig intelligens. Biblioteket er opbygget på en sådan måde, at eksisterende indhold nemt kan kombineres, samt at understøttelse af nye algoritmer nemt kan tilføjes.
   
 • Unikke egenskaber
  Med Shark følger nogle kraftfulde algoritmer, der - så vidt vides - ikke eksisterer implementationer på i andre biblioteker. Det gælder for eksempel domænerne for træning af binære og multiklasse klassificeringsmodeller ved brug af støtte vektor maskiner (SVM), og modeludvælgelse samt evolutionær optimering af ensidige og flersidige objektiver.