DIKU Alumni Generalforsamling 2019

DIKU Alumneforening holder stiftende generalforsamling. Alle, der har studeret datalogi eller tilsvarende uddannelse, som udbydes af Datalogisk Institut, er velkomne til at møde op og få mulighed for at sætte deres præg på alumnearbejdet på DIKU.

Siden januar 2019 har en foreløbig bestyrelse sammensat af Ioana Mogensen (formand), Peter Carstensen, Gorm Raabo Larsen og Simon Søe Nissen arbejdet med at få lavet udkast til vedtægter for alumneforeningen og programmet for den følgende alumnedag.

Generalforsamlingen holdes umiddelbart forud for den traditionelle Alumnedag. Der er ikke tilmeldingspligt til alumneforeningen, men alle der har lyst og en tilknytning til DIKU opfordres til at møde op og give deres besyv med og deltage i den følgende Alumnedag, som kræver tilmelding.

Vedtægterne, der skal vedtages på førstkommende generalforsamling ses længere nede. Generalforsamlingen skal varsles med 1 måned.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af dagsordenen
 4. Bestyrelsens beretning, herunder Introduktion og formål med DIKU Alumneforening
 5. Godkendelse af vedtægte
 6. Behandling af emner og forslag modtaget fra alumner
 7. Valg af bestyrelse:
  Ioana Mogensen (bestyrelsesformand ) – (Gen)opstiller
  Simon Søe Nissen (bestyrelsesmedlem) – (Gen)opstiller
  Peter Carstensen (bestyrelsesmedlem) – (Gen)opstiller
  Gorm Raabo Larsen (bestyrelsesmedlem) – (Gen)opstiller
 8. Eventuelt


Forslag til dagsorden kan fremsendes af alle alumner til bestyrelsen på alumni@di.ku.dk indtil 3 uger før generalforsamlingen, dvs. 5. september. Indkomne forslag, der overholder denne frist, optages på dagsordenen, som udsendes til alumner registreret i alumneforeningen senest 2 uger før generalforsamlingen, dvs. 12. september.

Læs DIKU Alumneforenings vedtægter her

Det kræver ikke tilmelding at deltage i generalforsamlingen, men skal du have alumnedagen med skal du tilmelde dig via følgende link.

Tilmeld dig alumnedagen her