DIKU Bits: Udvikling af sundhedsteknologi: Living lab som tilgang til innovation

Foredragsholder

Tariq Osman Andersen, adjunkt i Software, Data, People & Society sektionen, DIKU. 

Abstract

Nye sundhedsapps og patientnære sundhedsteknologier udvikles i stigende hast. Men der er meget få, der rent faktisk kobler patienter og klinikere sammen. Det skyldes, at det er et svært designspace hvor forskellige verdener skal forbindes.

Dette foredrag handler om real-life prototyping i et storskala living lab, der hedder SCAUT. Ved at bringe 300 pacemakerpatienter, Rigshospitalets Hjertecenter, Medtronic, DIKU og en mindre dansk software virksomhed, Rehfeld Medical sammen i et living lab gives eksempler på hvordan man går fra en god idé til design og innovation hurtigere end ellers set i branchen. 

Foredraget afholdes på dansk.