Hvordan ser fremtidens skole ud, og hvilke valg har vi?


Konferencen sætter fokus på, hvilke digitale læringsredskaber og muligheder, der findes i dag – og kommer med bud på, hvilke udfordringer vi skal løse for at komme fra nutidens skole til fremtidens digitale skole. En dag fyldt med ny viden henvendt til politikere, embedsmænd, undervisere, forskere, virksomheder, skoleledere, organisationer mv.

Der er store muligheder i at implementere digitale læringsredskaber samt brug af data i skolen. Samtidigt skal vi klæde kommende generationer på til den hastige teknologiske udvikling. Hvordan kan digitale læringsværktøjer og data bruges? Og hvorledes bliver skolen digitaliseret?

Vi debatterer hvilke udfordringer, der skal løses for at realisere visionen for fremtidens digitale skole. Kom og bliv inspireret af Undervisningsministeren, forskere, undervisere, beslutningstagere og virksomheder, der giver indblik i, hvor vi står i dag og giver deres bud på fremtidens digitale skole.

Konferencen præsenterer nye resultater og budskaber fra ATV’s projekt om fremtidens digitale skole og samler samtidig op på en række projekter om temaet, og du kan læse om dem her:

Konferencen afholdes af DIKU, DABAI og ATV i fællesskab. 

Konferencier

Program

08.30 - 09.00 Ankomst/registrering, kaffe, te, vand
09.00 - 09.10 Stephen Alstrup, Professor, Datalogisk Institut, Københavns Universitet
og næstformand i ATV’s Digitale Vismænd 
Velkommen
09.10 - 09.30 Maria Damlund, Lærer, Hornbæk Skole
Teknologiforståelse på Hornbæk Skole
09.30 - 09.50 Michael Jeppesen, Direktør, MUST
Fremtiden er her (hvis man kigger godt efter)
09.50 - 10.25

Morten Misfeldt, Professor, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg
Universitet og medlem af ATV’s arbejdsgruppe om ”Fremtidens
digitale skole” 

Fremtidens digitale skole: visioner, udfordringer, status og vejene
fremad -
fremlæggelse af de nyeste resultater fra ATVs projekt.

10.25 - 10.45 Kaffepause
10.45 - 11.15 Merete Riisager, Undervisningsminister
IT i skolen skal bruges klogt
11.15 - 11.30 Mikkel Marfelt, Director of Research Partnerships, Labster
Fremtidens digitale science undervisning - med Danmark i førersædet
11.30 - 12.15 David Williamson Shaffer, Professor, Department of Educational
Psychology, University of Wisconsin-Madison
Reconfiguring Education in the Age of The Smart Machine
12.15 - 13.00 Frokost
13.00 - 13.30 Stephen Alstrup, Professor, Datalogisk Institut, Københavns Universitet
Brug af AI og data i skolen - muligheder og udfordringer
13.30 - 13.50 Lis Zacho, Matematiklærer, matematikvejleder PD,
Cand. Pæd. IT-didaktisk Design.

Hvordan får vi flere lærere i folkeskolen til at bruge mere
IT i deres undervisning?
13.50 - 14.20 Christine Antorini, CEO, LIFE
Lad eleverne løse fremtidens problemer nu - med digital dannelse
i rygsækken
14.20 - 14.40 Kaffepause
14.40 - 15.00 Asger Alstrup Palm, CTO, Area9
Kan læringsteknologi virkelig hjælpe fremtidens skole?
15.00 - 15.15 Mathias Lund Schjøtz, medstifter og bestyrelsesmedlem af
EdTech Denmark og 
medlem af ATV-arbejdsgruppen “Den digitale skole”

Danmark som EdTech bannerfører?  
15.15 - 16.00

Paneldebat ledet af Nynne Bjerre Christensen
Paneldeltagere:
- Christine Antorini
- Morten Misfeldt
- Asger Alstrup Palm
- Lis Zacho
- Thomas Fredenslund, Direktør, Styrelsen for IT og læring
- Jesper Eiby Christoffersen, CEO, Clio

16.00 - 16.05 Afrunding v/ Stephen Alstrup
16.05 - 17.00 Networking og forfriskninger