Kan læringsteknologi virkelig hjælpe fremtidens skole?

De nødvendige kompetencer til at trives i det 21. århundrede lægger et øget pres på eleverne. Ikke alene vokser mængden af viden eleverne skal mestre på højere niveau end tidligere, men færdigheder som kreativitet, kritisk tænkning, samarbejde, og kommunikation bliver vigtigere og vigtigere. Læg dertil øgede krav om karakteregenskaber som mod, nysgerrighed, ledelse og etik alt bundet sammen med viden om egen læring, så har vi en fuld palette.

Der er rullet meget teknologi ud på skolerne i dag, men det meste beskæftiger sig med basal viden og faktuel viden. Det er ikke godt nok til at hjælpe med de udfordringer, der spænder meget bredere. Hvad skal der til før læringsteknologi kan være et konstruktiv bidrag til at løse udfordringen?

Asger Palm

Asger Palm has a background in computer science from DIKU, and is the co-founder of Area9. He has been translating computer science and learning science from cutting edge academic environments to solutions that address real commercially viable learning needs since 1998. He is currently the CTO of Area9 where he heads a 100+ people high-performance development team that builds a fourth generation, personalized learning platform to help address learning challenges in schools, colleges and industry across the globe.

Asger Alstrup Palm holder oplægget på konferencen "Fremtidens digitale skole" den 27. februar 2019. Du kan læse mere om konferencen og tilmelde dig her.