Lad eleverne løse fremtidens problemer nu - med digital dannelse i rygsækken

Se slides fra Christine Antorinis præsentation her

Hvordan kan digital understøttelse være med til at sætte nye standarder for anvendelsesorienteret og eksperimenterende naturfagsundervisning - lige fra dagtilbud til ungdomsuddannelserne? LIFE er et nyt langsigtet initiativ under Novo Nordisk Fonden, der skal udvikle fremragende læringslaboratorier i børnehøjde. Hør om læringspakker udviklet med virksomhedernes forskningsmiljøer, mobile laboratorier og digitale læringsteknologier som redskaber til læring, inspiration, fascination og engagement som drivkraft for fremtidens skole.

Christine Antorini

Christine Antorini er direktør for LIFE-læringscentret under Novo Nordisk Fonden. Hun er desuden bestyrelsesformand for Roskilde Festival Højskole samt bestyrelsesmedlem for Dansk Skoleskak og Sagnlandet Lejre. 

Christine Antorini har bl.a. tidligere været Børne- og Undervisningsminister og formand for Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg.

Christine Antorini holder oplægget på konferencen "Fremtidens digitale skole" den 27. februar 2019. Du kan læse mere om konferencen og tilmelde dig her.