Hvordan får vi flere lærere i folkeskolen til at bruge mere IT i deres undervisning?

Se slides fra Lis Zachos præsentation her

Ikke alle lærere bruger IT i deres undervisning, men hvordan kan man få flere til at gøre det? Hvilke organisatoriske ændringer og tiltag er nødvendige? IT i undervisningen er på mange skoler drevet af ildsjæle og lærere med teknologifascination, men det er den helt almindelig lærer, der skal være forandringsagenten, hvis IT for alvor skal skabe en forandring i folkeskolen.

Lis Zacho

Matematiklærer, matematikvejleder PD, Cand. Pæd. IT-didaktisk Design.
Matematikfaglig rådgiver og blogger på Folkeskolen.dk
Leder af Coding Pirates Frederiksberg og medlem af hovedbestyrelsen i Coding Pirates DK

Lis Zacho holder oplægget på konferencen "Fremtidens digitale skole" den 27. februar 2019. Du kan læse mere om konferencen og tilmelde dig her.