Teknologiforståelse på Hornbæk skole

Se slides fra Maria Damlunds præsentation her

På Hornbæk skole arbejdes der målrettet med at implementere teknologiforståelse som en del af praksis for alle lærere. Maria Dam vil i dette oplæg præsentere deres helt konkrete tiltag i forhold til at gøre teknologiforståelse til en fælles faglighed og vise, hvordan man eksempelvis kan arbejde med faget i praksis.

Maria Damlund

  • Lærer (dansk, matematik, fysik/kemi, biologi og teknologiforståelse) på Hornbæk skole
  • Naturfags- og teknologiforståelsesvejleder
  • Skrivegruppen for valgfaget teknologiforståelse
  • Ekspertskrivegruppen for teknologiforståelse
  • Ekspertfølgegruppen for teknologiforståelse

Maria Damlund holder oplægget på konferencen "Fremtidens digitale skole" den 27. februar 2019. Du kan læse mere om konferencen og tilmelde dig her.