Teknologiforståelse på Hornbæk skole – Københavns Universitet

Teknologiforståelse på Hornbæk skole


På Hornbæk skole arbejdes der målrettet med at implementere teknologiforståelse som en del af praksis for alle lærere. Maria Dam vil i dette oplæg præsentere deres helt konkrete tiltag i forhold til at gøre teknologiforståelse til en fælles faglighed og vise, hvordan man eksempelvis kan arbejde med faget i praksis.

Maria Damlund

  • Lærer (dansk, matematik, fysik/kemi, biologi og teknologiforståelse) på Hornbæk skole
  • Naturfags- og teknologiforståelsesvejleder
  • Skrivegruppen for valgfaget teknologiforståelse
  • Ekspertskrivegruppen for teknologiforståelse
  • Ekspertfølgegruppen for teknologiforståelse

Maria Damlund holder oplægget på konferencen "Fremtidens digitale skole" den 27. februar 2019. Du kan læse mere om konferencen og tilmelde dig her.