Danmark som EdTech bannerfører?

Danmark har en unik mulighed, når det kommer til digitalisering og udnyttelse af teknologi i undervisning og
uddannelse. Forrest i udviklingen er danske startup-virksomheder, såkaldte EdTechs (educational technology),
som Labster, Peergrade, Area9 med flere. Men hvordan ser feltet ud, hvad er rammevilkårene og hvordan
kommer vi videre? Det vil Mathias Lund Schjøtz, medstifter og bestyrelsesmedlem i EdTech Denmark komme ind
på i dette oplæg.

Mathias Lund Schjøtz


● Associate partner - Strategi & Innovation hos Develop Talent
● Medstifter og bestyrelsesmedlem af EdTech Denmark
● Medlem af ATV-arbejdsgruppe “Den digitale skole”
● Medlem af advisory board KomDigital hos DTU Compute
● Ejer af konsulentvirksomheden M-Lund