What can (AI) research do for your company?

Vi inviterer til et åbent møde om forskningssamarbejde mellem universitet og virksomheder - med DIKU Business Club og SCIENCE AI Centre som værter.

Vi tager en halv dag ud af kalenderen for at give jer:

√ Oplæg om design og funding af forsknings- og innovationsprojekter i Danmark
√ Cases, der viser eksempler på, hvordan forskningsassistance kan skalere udbyttet af et projekt
√ Match-making session, hvor virksomheder kan få mulighed for at drøfte ideer med forskere og stille spørgsmål til videnmedarbejdere og forskningskonsulenter fra KU og offentlige fonde.

Foreløbigt program

13:00 - 14:30 Keynote oplæg
v/ repræsentanter fra Københavns Universitet (SCIENCE AI Centre og DIKU Business Club) samt inviterede oplægsholdere fra private og offentlige fonde
14:30 - 14:45 Pause
14:45 - 15:45 Case præsentationer
Udvalgte projekter inden for kunstig intelligens, sundhedsteknologi, digitalisering og computer vision, hvor universitet og virksomheder har samarbejdet om større og mindre projekter eller via ansættelse af en erhvervs-ph.d. eller -postdoc
15:45 - 16:30 Company Dating
Virksomheder og forskere kan pitche projektforslag, og KUs rådgivende enheder kan besvare spørgsmål om, hvordan man kommer i gang med et industrisamarbejde eller et forskningsprojekt 
16:30 Reception
Tapas, forfriskninger, networking