Afskedsreception for Jørgen Bansler

Portræt af Jørgen Bansler

Professor Jørgen Bansler fra sektionen Software, Data, People & Society går på pension den 1. oktober.

Jørgen modtog sin ph.d. i datalogi fra Datalogisk Institut i 1987 og havde efterfølgende stillinger på Georgia State University og Danmarks Tekniske Universitet indtil han blev professor på DIKU i 2009. Han har i øvrigt været institutleder på DIKU af 3 omgange (1993-1995, 2007-2008 og 2015).

Jørgens forskning spreder sig over en bred kam af interesser inden for Informationssystemer og Computerunderstøttet Samarbejde og han har været en drivkraft bag udviklingen af nye tværfaglige programmer inden for Sundhedsinformatik og Kommunikation og IT.

Meget af Jørgens forskning er blevet udført i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, såsom Lego og Novo Nordisk, såvel som offentlige institutioner som Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital.

Vær med til at fejre Jørgen og hans tid på DIKU, når vi afholder afskedsreception for ham. Heldigvis har Jørgen valgt at fortsætte som professor emeritus, så vi vil stadig have ham tilknyttet fremadrettet.

Af hensyn til planlægningen må du meget gerne tilmelde dig ved at sende en mail til events@di.ku.dk.