Inspirationsdag for gymnasielærere

Vi holder Inspirationsdag for gymnasielærere fredag den 5. februar 2021. Dagen bliver afholdt online med et formiddagsprogram med oplæg om forskningen på SCIENCE og workshops efter frokost.

Post-its

Tilmelding

Tilmeld dig inspirationsdagen her.

Program

Se det fulde program på science.ku.dk

10:00 Indtjekning og velkomst
10:00 - 12:00

Tre korte foredrag om ny, spændende forskning på SCIENCE

  • 10:10 - 10:40 Sådan modellerer SSI COVID-19 smittespredningen
  • 10:40 - 10:50 Pause
  • 10:50 - 11:20: Hub-proteiner – når orden og uorden mødes i cellens kommandocentraler
  • 11:20 - 11:30 Pause
  • 11:30-12:00 Er der økonomi i naturen?
12:00 - 13:00 Frokost
13:00 - 15:00 Workshops

Workshops

Til inspirationsdagen kan du vælge mellem fire forskellige workshops. Nedenstående workshop afholdes af DIKU og egner sig som SRP-emne for biologi og informatikfagene. Se alle workshops her.

Workshop om modellering af epidemier i Python ved DIKU

Agent-baseret modellering af epidemier i Python
For at politikere og myndigheder kan beslutte hvilke indgreb der er effektive til at inddæmme en epidemi, har de brug for modeller hvor fremtidsscenarier kan afprøves.

Agent-baseret modellering har det seneste år vist sig at være et effektivt værktøj. I en agent-baseret simulation modelleres hver enkelt individ som en agent, hvilket gør at man kan modellere mere kompliceret adfærd, og afprøve andre typer af hypoteser, som er svære at afprøve med tidligere tiders modeller.

Hidtil har SEIR-modellen været den mest anvendte, og den er også brugt i mange lande ifbm. med Corona. SEIR-modellen er baseret på differentialligninger, og arbejder på populationsniveau, og kan altså ikke indfange effekter på individniveau.
Udover at agent-baserede modeller kan fange flere effekter, er agent-baseret modeller også nemmere for eleverne at forstå og sætte sig ind i, da de enkelte individer kan visualiseres (se animation) og eleverne så at sige kan forestille sig at være en agent. 
I workshoppen viser vi hvordan man i Python kan implementere en simpel epidemimodel i stil med den vist i ovenstående illustration. Ingen tidligere programmeringserfaring er nødvendig for at deltage.

Praktisk info

Inspirationsdagen afholdes online på Zoom. Links til foredragsprogram og workshops tilsendes efter tilmelding.