Julehygge i DIKU Alumneforening. Oplæg ved Pernille Tranberg og quiz ved Torben M

Lille UP1
Pernille Tranberg - mere info: https://digital-identitet.dk/da/om/

Der holdes generalforsamling i DIKU Alumneforening med efterfølgende julehygge.

Metaverset og dataetik

Pernille Tranberg, journalist og rådgiver i dataetik kommer og fortæller om metaverset, hvor vi er med det og hvad vi kan forvente af det på godt og på ondt. Læs mere om hende her https://digital-identitet.dk/da/om/

Program:
16.00 - 16.15 Registrering og mingling
16.15 - 16.30
Afvikling af generalforsamlingen ved Bestyrelsen

Generalforsamling i DIKU Alumneforening
Tid: 16.15 - 16.40
Sted: Det gamle Bibliotek, DIKU- bygningen, Universitetsparken 1, DK-2100 Ø

Dagsorden
Valg af dirigent
Valg af referent
Godkendelse af dagsorden
Bestyrelsens beretning
Behandling af emner og forslag modtaget fra alumner. Forslag til dagsordenen kan fremsendes af medlemmer til bestyrelsen på alumni@di.ku.dk indtil 3 uger før generalforsamlingen.
Afstemning om evt. forslag

Valg af bestyrelse:
Ioana Mogensen (bestyrelsesformand ) – ikke på valg
Simon Søe Nissen (bestyrelsesmedlem) – ikke på valg
Hanne Breddam (bestyrelesesmedlem) - ikke på valg
Agnete Jensen (bestyrelsesmedlem) - ikke på valg
Peter Carstensen (bestyrelsesmedlem) – på valg - modtager ikke genvalg
Gorm Raabo Larsen (bestyrelsesmedlem) – på valg - modtager ikke genvalg

Eventuelt
Læs DIKU Alumneforenings vedtægter her

16.40 - 16.50 kort pause - hvor der kan tankes op med forfriskninger
16.50 - 17.20
Oplæg ved Pernille Tranberg om Dataetik og the Metaverse.

Pernille Tranberg

Pernille Tranberg, journalist og rådgiver i dataetik kommer og fortæller om metaverset, hvor vi er med det og hvad vi kan forvente af det på godt og på ondt

Hun er desuden medstifter af den europæiske tænkehandletank DataEthics.eu, der fremmer etisk ansvarlig brug af persondata.

Læs mere om Pernille på https://digital-identitet.dk/da/om/

17.30 - 18.00 Torben MogensenJulequiz ved Torben Mogensen
18.00 - 19.00 Julehygge og socialt samvær