Generalforsamling og juleevent

Lille UP1
Lille UP1 a long time ago

Der holdes generalforsamling i DIKU Alumneforening med efterfølgende julehygge. Invitationer udsendes i oktober. Tilmeldingen åbner medio september.

Program:
16.00 - 16.15 Registrering og mingling
16.15 - 16.30

Afvikling af generalforsamlingen ved Bestyrelsen

Der udsendes invitation til generalforsamlingen 24. oktober.

16.30 - 16.45 kort pause
16.45 - 17.10 Oplæg ved inviteret taler om etiske aspekter (afventer bekræftelse)
17.10 - 17.30 Oplæg ved inviteret taler
17.30 - 18.00 Julequiz
18.00 - 19.00 Julehygge og socialt samvær