Dina Gelfer-Jørgensen

Til konferencen Gode offentlige IT-projekter den 24. august 2017 vil Dina Gelfer-Jørgensen give os et indblik i implementeringen af SU-reformen.

Implementering af SU-reformen

Implementeringen af en større lovændring i SU-systemet kan ses som et vellykket it-projekt, idet såvel budget som tidsplan blev overholdt. I indlægget gives der nogle bud på, hvilke elementer i tilrettelæggelsen og udførelsen, der bidrog hertil, og læring uddrages.

Bio

Cand.polit. Dina er chefkonsulent i Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte med ansvar for koordinering af it-udviklingen vedr. SU-systemkomplekset. Siden 2013 har hun været medlem af Vurderingskorpset tilknyttet Statens It-projektråd og risikovurderer jævnligt it-projekter. Hun har siden 1996 beskæftiget sig med udviklingen af offentlige it-projekter. Hun var med til at etablere Det Centrale Virksomhedsregister og har siden arbejdet med bl.a. BBR, CPR samt it-understøttelse af administrationen af Den Europæiske Regional og Socialfond i Danmark. Hun har bidraget til arbejdet omkring grunddataprogrammet.