Dorte Stigaard

Til konferencen Gode offentlige IT-projekter den 24. august 2017 vil Dorte Stigaard fortælle om tilgang og gode resultater fra TeleCare Nord, der danner baggrund for udrulning af telemedicin til KOL-projekter i hele Danmark.

KOL-projektet – fra pilot over storskala til national udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering, TeleCare Nord

Nye teknologiske muligheder giver mulighed for at flytte behandling og kontroller fra hospitaler og ud i borgerens eget hjem. Men hvordan kommer man fra de håndholdte pilotprojekter til at give KOL-patienter i en hel landsdel mulighed for telemedicinsk hjemmemonitorering når både ny teknologi, kommuner, hospitaler, almen praksis og patienter skal finde sig selv i helt nye roller og mindset? Hør om tilgang og gode resultater fra det tværsektorielle tilbud i Region Nordjylland, TeleCare Nord, der nu danner baggrund for udrulning af telemedicin til KOL-projekter i hele Danmark.

Bio

Dorte Stigaard er koncerndirektør i Region Nordjylland med særligt ansvar for bl.a. IT og Digitalisering. Hun er formand for RSI (Regionernes Sundheds-IT organisation), og næstformand i den nationale bestyrelse for Sundheds-IT. Hun har arbejdet med IT og digitalisering i den offentlige sektor som en rød tråd gennem hele sin karriere og har været ansat i både det kommunale og det regionale system. Hun er optaget af skiftet fra IT til digitalisering og digital transformation, herunder særligt betydningen for ledelse, organisering og kompetencer.