Erik Andreasen

Til konferencen Gode offentlige IT-projekter den 24. august 2017 vil Erik Andreasen dele nogle af de erfaringer, IT-projektrådet har opsamlet, med os.

Om rådets arbejde og erfaringer fra gode projekter

Statens IT-projektråd har gennem de sidste 6 år arbejdet målrettet for at højne projektmodenheden hos de statslige institutioner, der gennemfører større IT-projekter. Selvom der stadig er områder at arbejde med, er der sket en klar positiv udvikling både hvad angår metoder og ledelsesengagement. IT-projektrådet har opsamlet en lang række erfaringer gennem de mange risikovurderinger, som rådet har gennemført, hvilket anvendes i den fremadrettede rådgivning.

Bio

Erik Andreasen har i mere end 40 år arbejdet med alle aspekter af digitalisering i Danske Bank. Han har bl.a. haft ansvaret for nogle af landets største IT-projekter. Han deltog i udarbejdelsen af 'Bonnerup rapporten' vedr. statslige IT-projekter og har siden rådgivet omkring styring af IT-programmer og -projekter. Erik har været medlem af Statens IT-Projektråd siden dettes oprettelse i 2011.